Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 Onze Duinen.

Krachtig.

1. On-ze dui-nen schaarden zich (en te - gen-weer: De o - ce-aan, be-dwon-gen, bleet geen

2. On-ze dui-nen lok - ken tot ge-nie - ten uit, Wie voor't schoon der schepping oog en

3. On-ze dui-nen roe-pen, waar we hen be-treên, Oio - rie - rij - ke schim-men uit het

mees-ter meer; 'tLand zijn macht ont-wor-steld, voelt zich vrij en blij, En be-heerschtden hart ont-sluit. 't Groen der zee, be-sche-nen door de mor-gen-zon. Vloeit in 't blauw des lang ver-leên, 't Hollandsch hart klopt fier-der, voelt zich niet ont-aard, En ont - gloeit tot

mees-ter door zijn koop-vaar-dij, En beheerscht den mees-ter door zijn koop-vaar-dij he-melsaan den ho - ri - zon, Vloeit in't blauw des he - mels aan den ho - ri - zon. da-den, d'achtb'ren va-d'ren waard, En ont-gloeit tot da-den, d'acht-b'ren va-d'ren waard.

Huber.

Sluiten