Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. J. P. Heije.

ïïlf Miet langzaam. J

25. De Reddingboot.

W. H. de Groot Wz.

1. Wak-k're jon - gens, Hol-lands trots, Waar ons hart van kan ver-da-gen, Als je

2. 'tGro-ve buis om for-sche borst Dekt een har - te vol er-bar-men, Als g'een

3. 'tls een stuk. Oud-Hol-land waard! Bra - ve man - nen in den lan-de, Trou-we

— / « f f —* r r _

'trap - pe lijf durft wa - gen In het woe-dend golf - ge - klots; Die ge-

dren - k'ling in uw ar - men Door de wil - de bran - ding torst, Als ge

wach - ters op de stran - den, Moog je lang nog zijn ge - spaard! Of geen

va - ren vreest noch dood, Als ge red - den kunt uit nood; Die gevrouw en kind ver - geet, Bij des scheep-lings ban - gen kreet; Als ge mensch je na - men weet, 'kDenk, dat God ze niet ver - geet, Of geen

—■ f ' 1

va - ren vreest noch dood, Als ge red - den kunt uit nood.

vrouw en kind ver - geet, Bij des scheep-lings ban - gen kreet,

mensch je na - men weet, 'kDenk, dat God ze niet ver - geet.

p

Sluiten