Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27. Ons bootje.

1. Hoe zacht-kens glijdt ons boot - - je Daar op het spieg'lend meer, De

o Moor ixrip wil cnp - ie - va - - ren Zii wiis en wel - be - dacht! Want

riem-pjes, net en pro - per, Gaan luch-tig op en neêr. De golf-jes

me-nig voer in't boot - je, Die dood werd thuis - ge - bracht. Het boot-je

kab-b'len spe - lend Al te-gen 'tboot - je aan, En ginds zien

is zoo wan - kei, Het is zoo rank en smal, Wie met ge-

wij den to - - ren In groe-ne bosch-jes staan.

va - ren spot - ten Zijn be - ter aan den wal.

Sluiten