Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28. De kleinste.

Dr. J. P. Heije.

P Een weinig gedragen.

Jos. Beltjens.

IL

1. In 'tgroe-ne dal, in 't stil-le dal, Waar klei - ne bloem - pjes groei - en, Daar

2. En bo - ven op der heuv'-len spits, Waar for-sche boo - men groei - en, Daar

3. Om-hoog, om-laag, op berg en dal, Ben 'kin de hand des Hee - ren! Toch

ruischt een blan - ke wa - ter-val, En drup-pels spat - ten o - ver-al, Um zweept de storm-vlaag fel en bits, Daar treft de ros - se blik - sem-flits, En kies ik, als ik kie - zen zal, Mijn stil - le plek, mijn wa - ter-val, Toch

ie - der bloem - pje te be - sproei - en, Ook 't klein - - - - ste, Om splijt, bij 't daav' - rend on - weer - loei - en, Den groot - - - - ste, En blijf ik steeds, naar mijn be - gee - ren, De klein - - - - ste, Toch

ie - der bloem - pje te be - sproei-en, Ook 't klein - - - ste! splijt, bij 't daav' - rend on - weer - loei - en, Den groot - - - ste 1 blijf ik steeds naar mijn be - gee - ren, De klein - - - ste!

Sluiten