Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boo - - men En wie - geit de vo - gels in rust; — Het

steê - - waarts, Te mid - den van druk - te^en ge - woel,— Waar

nie - - ten Van 'tzwii-gen - de zo - mer - nachts - uur, — Hier

bloe-me-ke hult zich in 't loo - v^r, Door 't koel-tje in sluim'-ring ge - sust. — vriend'-lij-ke zo - mer-nachts-stil - te Verstoord wordt door druk-te_en ge-joel. — wil-len wij zacht lee - ren staam'- len: „Hoe schoon is, o God, de na-tuur!"

Sluiten