Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j ^ Draai - en ge - dien - stig de mo - len - stee - nen. Maar plot - s'ling

breekt de storm-wind los En vliegt ver - nie - len - de door het bosch, En

Toenemen in kracht en beweging.

ri I

I E* ==k I =N—I fr-ïft|=j==^=H!c:

—• é—zr—.Jr] é —• 1 d —*• ' ± *—-J?—3

rukt daar de tak - ken van krach-ti - ge ei - ken, Ver-nielt groo-te sche-pen en

beukt hoo - ge dij - ken, En al - tijd blijkt zijn ver - nie - len - de aard:

Sluiten