Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeer matig.

36. Het avondklokje.

1. 'tZon-ne-tje gaat van ons schei-den, 'tA - vond-rood kleurt weer het veld.

2. Sche-me-ring daalt op de dre-ven, De_a- vond - ster glanst weer van ver.

3. Wel - kom, ver - kwik - ke - lij - kewa-vond, Dank, die uw zoet heeft be-reid.

Zoe - te rust mo - gen wij bei - den, Nog door geen zor-gen geStraks staat Gods naam weer ge - schre - ven, Schit - t'ren - de „in ster - re bij Rust na den ar - beid hoe la - vend 1 God heeft ons 't le - ger ge-

kl^tp1Cl' I Hoort gij, hoe 't klok - je met lief - lij - ken klank j spreid 1 ( ^ns weer naar ^u's roePt " ^e-en tot dank! j

Sluiten