Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42. De Zwaluwen.

" -#-• - . .

1. Als de zwa - luw ons ver - laat, En der bloe - - men schoon ver-

2. Als de zon naar 't zui - den zinkt, En haar laat - - ste glans ver-

3. Droe-vig hart, o staak uw klachtI U ook wordt eens rust ge-

gaat, Als de zoe - le zo-mer-lucht Met den nach - te - gaal ont-vlucht, Vraagt het blinkt, Als de stormwind hoog-tij viert, Hui - lend om de hui - zen giert, Vraagt het bracht. „Zal mij weer de toe-komst biên, Wat ik hier moest ster-ven zien? Vraagt het

hart in die - pe smart, Vraagt het hart in die - pe smart: „Zeg mij,

hart in ban-ge smart, Vraagt het hart in ban - ge smart: „Zeg mij,

hart in ban-ge smart, Vraagt het hart in ban - ge smart. Hoop op

I

Sluiten