Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46. Recht-op!

Dr. J. P. Heije. Breed en flink.

J. J- Viotta.

1. Recht - op van lijf, recht - op van ziel, Dat is een stand naar mijn be-

2. En buig' men ooit zijn hoofd of knie, 'tZij dan al - leen voor God den

3. Maar an - ders recht van lijf en ziel, In vreugd of leed, door heel ons

ha - gen I 't Zij, dat g' een staat - sie - rok moogt dra - gen , 't Zij, dat g' een Hee - rel Voor elk, dien men als bra - ver ee - re, Voor ie - der, le - ven I Niet links, niet rechts—maar 't hoofd ge - he - ven, Wat of er

buis draagt of een kiel:— Recht-op van lijf, recht - op van ziel!

dien men wij - zer zie Voor die slechts buig' men hoofd of knie.

buig, wat of er kniel' Dat 's Ne - der - landsch naar lijf en ziel!

Sluiten