Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48. De Waldhoorn.

Rustig.

mf

F. SlLCHER.

1. Langs berg en dal klinkt hoorn - ge - schal, Met vol - len zui - v'ren

2. 't Geeft schoo - ner kleur en fris - scher geur Aan al - les, wat me_om-

3. Ge - not en rust en le - vens - lust Daalt bij die me - lo-

toon, Met vol - len zui - v'ren toon; En forsch en stout weer- * ringt, Aan al - les wat me^om-ringt; En 'tbeek - je spat zijn dij, Daalt bij die me - lo - dij; Ver - driet en smart wijkt

klinkt door't woud Die galm zoo schoon, zoo schoon, Die galm zoo schoon, zoo schoon, paar-lend nat, Als-of 'teen lied - je zingt, Als - of 'teen lied - je zingt, uit het hart, En vlucht, en vlucht van mij, En vlucht, en vlucht van mij.

Sluiten