Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BENNO IS WEG.

Op een morgen in den zomer, toen het heel mooi weer was, gingen ze met hun drietjes een wandeling maken in het bosch: Marietje, Benno en kleine zus. Eerst bleven ze dicht bij elkander, omdat het bosch zoo groot was, en in een groot bosch zijn kinderen altijd een beetje bang, — al willen ze 't ook wel 's niet weten ... Maar 's middags, terwijl Marietje een ruiker plukte, ging Benno toch alleen een paadje in, waar hij een konijntje had zien wegspringen tusschen de bladeren. Hij kroop door de kreupelboschjes, het vlugge diertje achterna, en kwam aan een grooten vijver

Maar toen Marietje haar broertje niet meer zag, werd zij erg bang en begon te roepen. Zij hoorde geen antwoord, en met kleine zus aan de hand zocht zij in alle lanen en paadjes. Tot het avond werd en de vleermuizen begonnen te vliegen. Toen moest zij wel naar huis gaan, doodmoe, en huilende van verdriet en angst. Waar zou hij toch gebleven zijn? Waarom moest hij ook alleen het bosch indwalen; moeder had immers gezegd: „Goed „bij elkaar blijven, hoor..." O, o, wat zou moeder nu een verdriet hebben!... En kleine zus keek telkens om, en riep: „Benno! - Ben!..." maar ze kreeg geen antwoord ... En het werd al heelemaal donker in het bosch!

Sluiten