Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPROOKJES van HANS CHR, ANDERSEN

Opnieuw verteld door JAN VAN DER MOER. - P.aten van EDMUND DULAC. Tweede Druk. Prijs in prachtband f 2.90.

ties van deif bekenden"Fr^^cV- ?' Pi Vv,VfNl; VArft33 r ' ,'n de a,tistleke i'lustraANDERSEN, voor Nederland bewerkt don■ ïi ,V' De )eroemde sprookjes van

fraaie wijze' uitgevoerdvormenen Soe^tTt^^iCUn£nge' .en ^gewoon Alleen de platen van DULAC die pm 12 Mu ?aarne ln 21 n bezit zal hebben waard. Geen woïïr dan ,7ók dat de —Ir.Thtf"■ " *» ™ «*,

uitgevers een nieuwen druk het licht deden zien. m m uitverkocht «o <h

Artist

DE KONINGIN VAN ELVENLAND ALFRED LISTAL.

Platen van A. v. VOLBORTH — Prijs f 1.90

Nieuwe

Gecartonneerde Prentenboeken. - Prijs f 1.25. — Derde druk.

Bella

Flipje Fluiter en zijn Vrind Hoe de Sterrekindertjes uit spelen gaan.

Van de Wortelkindertjes,

Lisette's Paaschei.

Zoo is 't in 't blije Vlinderland.

betreft, o*™ u^sKe^w ^ «leningen als bijschriften

men aan de kinderen geven faT&d Listef i?erh? 00genb!ik wei de beste, die

illustraties op een onderhoudende wijze te vertellS en de ;irtistieke

zijn van meer dan gewonen aanleo- uit i- i'en en geeft daarbij blijk een dichter te

plaats zullen innemen. Wij twijfeien niet of ^De"/anima V "de^levin eèn voorname enz., zullen den artistieken aanleï bii de LitZ rZa"d.mfnnct^s," „De Sterrekindurtj, de eerste druk uitverkocht!!! ° kinderen ontwikkelen. Binnen één jaar tijds was

De meest betrouwbare gids bij het aanschaffen van kinderboekenis-

Oebr. Kluitman's Geïllustreerde Catalogus.

Toezending op aanvrage gratis en franco.

Sluiten