Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de z.g. Verhoudingswet van 1929 met 1 Mei 1931 wegvallende artikelen der Gemeentewet zullen worden opgenomen. Mocht die onzekerheid zijn opgeheven bij het verschijnen van het tweede gedeelte van dit Supplement, dan hoop ik alsnog voor bet gemak der toekomstige gebruikers van het geheele werk de vernummering der daarin genoemde artikelen der Gemeentewet te kunnen aangeven.

Een Register op het oorspronkelijke werk èn Supplement te zamen zal, naar ik vertrouw, bij de raadpleging er van, goede diensten kunnen bewijzen.

L. v. P.

5 Juni 1930

Sluiten