Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKELEN DER GEMEENTEWET, aangehaald in Rechtspraak, betreffende de wet op de Rechterlijke Organisatie, le en 2e gedeelte, met Supplement.

is (al dan niet gewijzigd) vernummerd

47 53

66 72

70 76

106 H3

113 120

114 121

115 123

121 129, 135 130 vervallen (art. 160 heeft anderen inhoud)

134 167

135 168

136 170 147 181

150 193

151 194 153 185 156 188 158 190 171 202

179 209

180 210 184 217

187 220

188 221

192 226

193 227

194 228 200 235

' ■ is (al dan niet ge wij zigd) vernummerd

205 240

212 247

217 254

218 255 222 259 225 262

229 266

230 267

231 268

232 269

233 270

234 271

235 , 272

236 273

237 274

238 275

239 276

240 277 242 a 278 242 c 280 242 d 281 254 287 258 291 260 293

264 297

265 299 265 b 299

265 c 300 265] vervallen

266 vervallen

Sluiten