Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SUPPLEMENT

op de

Inleiding tot de wet op de Keckterlijke Organisatie.

(R. 0. EERSTE GEDEELTE)

Bij De Voorrede.

P. X, regel 15 v. b. Na „arbitrage of" in te voegen: bij de wet gesanktioneerde.

P. XI (terminologie). Vgl. naar aanleiding der Duitsche termen „Zustandigkeit" en „Befugniss": Zeitschrift für öffentliches Recht 1928 p. 562—568. — Aan het p. XI over de terminologie gezegde is in dit Supplement niet streng de hand gehouden, waar misverstand is uitgesloten.

P. XII—XIII (afkortingen). Toevoeging:

A. J. I. L. = American Journal of International Law. A. ö. R. = Archiv des öffentlichen Rechts (vroeger: für öffentliches Recht).

A. R. = Arbitrale Rechtspraak.

A. R. B. = Administratieve en Rechterlijke Beslissingen.

A. R. W. = Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie.

B. I. I. = Bulletin de 1'Institut intermédiaire de droit international.

Bijv. Soc. W. = Bijvoegsel Sociaal Weekblad 1909, le Serie (zie ook R. B. A.).

D. P. = Dalloz, Jurisprudence générale, Recueil périodique. H. N. J. V. = Handelingen der Nederlandsche Juristen Yereeniging.

Léon's Rspr., II, 1, R. O., s. 1

Sluiten