Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 2.

A. Henry, De la nature et de la portée des décisions judiciaires en matière gracieuse, diss. Nancy 1913 p. 107 vv.

P. 2, reg. 9 v. o. — Na „dit werk" in te voegen :(vgl. aldaar p. 7 jis p. 36 en 73 alsmede Bernatzik's kritiek op anderen p. 37—61, voorts zijn p. 283 v. o.).

P. 4, reg. 2 v. b. Zie nu art. 85 Kon. Besluit 23 Febr. 1925 Stbl. 106.

P. 4, reg. 8 v. b. Eb. Alkmaar 10 Febr. 1842 in Het Regt in Nederland 3 p. 224.

P. 4, no. 4 i. f. In plaats van „G no. 28", lees: no. 6 i. f. en Themis 1920 p. 2 noot 60.

P. 4, no. 5. In plaats van „no. 27", lees: no. 7 (verwijzingnaar Tbemis 1920, alwaar zie p. 31—32) j° no. 3.

P. no. 6. In plaats van „no. 30—31", lees: nos. 3 en 7 (verwijzing naar Themis 1920 p. 1 vv.).

P. 4, no. 7 i. f. Toevoeging: Voorts Léon-Lodder nos. 25—29 op art. 59 Rv., de geciteerden in de Ned. Rechtsliteratuur v° Sententia declaratoria, in R. Mag. 1921 p. 349—350 en door Süyling, Inleiding tot het burgerlijk recht I, 2, 2e dr. (1928) p. 10—11; Vry in W. P. N. R. 2991 p. 269—271. — Speciale gevallen: Rb. Leeuwarden 11 Nov. 1926 W. 11621, N. J. 1927 p. 168; Pres. Rb. Amsterdam 5 Okt. 1925 N. J. 1925 p. 1158.

Bij Hoofdstuk II (Eigenlijke en oneigenlijke rechtspraak).

P. 5, no. 1. Toevoeging van Nederlandsche litteratuur: Star Busmann, Hoofdstukken nos. 15, 16; Süyling, Inleiding I, 2, 2e dr. p. 16—20; du Mosch in R. Mag. 1915 p. 383 — 389,405; Mei.jers in W. P. N. R. 2405, 2407—2409 en in N. J. 1928 p. 527—528; Frederiks in Themis 1919 p. 284—292; J. H. J. Zuidema, Rechtspraak op verzoekschriften, diss. Utrecht 1917 p. 30—62 (vgl. H. L. Drucker in R. Mag. 1917 p. 352—354).

Buitenlandsche litteratuur: Dügüit, Traité, 2e dr. II p. 356, die p. 342 litteratuur vermeldt. Van Henry's dissertatie (boven bij Inl. p. 2 geciteerd) zie speciaal p. 37 vv., p.84 vv., p. 93— 127; bij 1. 1. p. 25—35 en 86 jis p. 127—129 vgl. Fleischmann's

Sluiten