Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 5.

p. 1867 kol. 2; v. Creveld, F. Kranenbubg en Kingha Boltjes in W. 10150, 16170, 10242; R. Kranenbubg in G.st. 3958 (1°); noten H. d. J. in W. 11615 op H. R. 3 Dec. 1926 en in W. 11015 op H. R. 2 Juni 1922; Feederiks in Themis 1919 p. 284—292; v. Praag in Themis 1920 p. 30 noot i. f.; v. Haeringen in 11. Mag. 1920 p. 101—102 jis p. 112—116. — Zie Rb. Haarlem 13 Maart 1928 N. J. 1929 p. 307 (administratieve rechtspraak met gezag van gewijsde); Rb. Maastricht 4 Juni 1925 W. 11400, N. J. 1926 p. 279; Ktg. Assen 25 Okt. 1922 N. J. 1923 p. 1346; Ktg. Hilversum 20 Jan. 1925 W. 11490. Zie verder Ktg. Rotterdam 1 Juni 1918 W. 10267; Ktg. Zaandam 6 Juni 1918, N. J. 1918 p. 603. Ygl. aangaande aanverwante Pruisische regelingen R. Coester, Die Rechtskraft der Staatsakte (1927) p. 291—299.

P. 5, no. 2, reg. 1—5. Hierbij een noot: Over de vraag, of administratieve, niet bij wijze van rechtspraak gegeven, beslissingen zonder speciale wetsbepaling gezag van gewijsde kunnen hebben, zie de hierna bij Inl. p. 287 vermelde litteratuur en de bij die schrijvers geciteerden voorzoover hierop betrekkelijk.

P. 5, no. 2 al. 1 i. f. — Toevoeging van verdere Nederlandsche litteratuur: diss. Kuhn (Inl. p. 158 geciteerd) p. 39 noot 5 jis p. 49—50. Zijn opvatting over het gezag van gewijsde in de voluntaire jurisdiktie hangt hiermee samen dat hij de z.g. iurisdictio voluntaria mixta tot de eigenlijke rechtspraak rekent (stelling V) en meent dat deze laatste ook kan loopen over bloot feitelijke verhoudingen (1. 1. p. 59—60 en 82 ja p. 38 en noot 3 aldaar). — Bij de buitenlandsche litteratuur te voegen: Baudry-Lacantinerie, Traité (Inl. p. 159 geciteerd) III §2666; Japiot in Revue trim. de droit civil 1912 p. 777—778, 780— 782, 793—794, 797 ja p. 816 (vgl. Revue crit. de lég. 1914 p. 356 vv.), die herhaaldelijk vergeet dat het argumentum a contrario vaak niet opgaat en b.v. p. 781 de voorstelling wekt als zou een beslissing zonder gezag van gewijsde elk gezag moeten missen. Lacoste, Inl. 1. 1. geciteerd, is eenigszins

Sluiten