Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ

P. 54.

P. 54, al. 2 i. f. —Toevoeging: Vgl. ook Ktg. Haarlem, vonnissen

van 18 Sept. en 22 Nov. 1858 W. 2006 en 2026.

P. 54, al. 3, reg. 6. — Na „arrest" in te voegen: (Vgl. Inl. p.

89—90, 118—119, 244).

P. 55, reg. 7 v. b. — Na „no. 12" in te voegen: Rb. Rotterdam

29 Okt. 1888 W. 5655.

P. 55, no. 44 i. f. — Toevoeging: Vgl. Hof 's-Hertogenbosch 24 Dec. 1906 in verband met H. R. 17 Dec. 1907, zie Inl. p. 351—352 ja p. 236 noot. De toen in cassatie gevoerde bewering dat 'sHofs beslissing neerkwam op een onbevoegdverklaring heeft de Hooge Raad terecht als een onjuiste uitlegging van 's Hofs arrest verworpen.

P. 56, reg. 2 v. b. — In plaats van „D no. 3", lees: F. no. 7 (verwijzing naar Themis 1921, alwaar zie p. 419).

P. 56, reg. 11 v. b. — In plaats van „D no. 4", lees: F. no. 7

(verwijzing naar Themis 1921, alwaar zie p. 421).

P. 56, no. 45 i. f. - Toevoeging: Vgl. Inl. XV no. 21. P. 56, reg. 12—11 v. o. — In plaats van „XVI en op art. 2 R. 0. sub E § 1", lees XVI, nos. 37f en 38 in verband met XV no. 13 en op art. 2 R. O., F no. 7, vgl. R. Mag. 1922 p. 18 20,

Themis 1922 p. 8.

P. 57, reg. 7 v. b. — Na „afwijzen" in te voegen: (Vgl. Rb. Arnhem 15 Okt. 1834, boven bij Inl. p. 54 geciteerd. Anders diss. v. Scha ik, Inl. p. 155 geciteerd, p. 209; vgl. Inl. p. 41,

no. 21, boven aangevuld).

P. 57, reg. 11 v. b. — Bij „is" een noot: Vgl. Militairrechtelijk

Tijdschr. 8 p. 161.

p 5g_ Bij de daar vermelde buitenlandsche litteratuur te

voegen: Tezner ... Theorien (Inl. p. 616 geciteeid) p. 214, PrazcLk in A. ö. R. 4 p. 586 v. o.; rg. 22 April 1882 E. C. S. 10 p. 318 (320—321), 21 Nov. 1891 E. C. S. 28 p. 155 (157). Anders dan de geciteerden R. v. Laun, Das freie Ermessen... (1910) p. 111—112 jis p. 170—171, die de niet-ontvankelijkheid eener klacht en haar ongegrondheid niet uiteenhoudt. In

Sluiten