Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ

P. 58.

Frankrijk vgl. L. Michoud, Etude sur le pouvoir discrétionnaire de radministration (1913) p. 108—111, waarbij vgl. mijn Voorrede p. XI.

P. 59, no. 50 i. f. — Toevoeging: "Vgl. voorts Hof Leeuwarden 6 Mei 1914 N. J. 1914 p. 917; Raad v. Just. Batavia 29 April 1914 Het Recht in N.-Indië 102 p. 534. Laatstgemelde beslissing meende, m. i. ten onrechte, dat de toen gevoerde bewering van niet-ontvankelijkheid der vordering tot het geven van een bevel tot inschrijving van een merk, geweigerd door het hulpbureau van den industrieelen eigendom, metterdaad was een exceptie van onbevoegdheid. De competentie van den rechter tot het geven van het bevel werd niet betwist, maar in andere woorden werd beweerd dat een der overwegingen voor de weigering door bet hulpbureau aan het eindoordeel van dat bureau was overgelaten, zoodat de rechter die overweging niet mocht beoordeelen, ten gevolge waarvan het verzoek tot het geven van het bevel niet ontvankelijk was.

P. 60, no. 52 i. f. — Toevoeging: Dit vonnis bevestigde Ktg. III Amsterdam 27 Febr. 1845 Het Regt in Nederland 4 p. 248, waarin voor incompetentie deels juiste, deels onjuiste en verwarde overwegingen werden aangevoerd, die de ontvankelijkheid der vordering betroffen. Overigens meende de Kantonrechter ten onrechte dat er niet was een geschil over schuldvordering.

P. 60, reg. 10 v. o. — In plaats van ,,D no. 21", lees: F no. 6 (verwijzing naar Themis 1921, alwaar zie p. 387, 402 noot 24).

P. 60, reg. 1 v. o. — In plaats van „no. 14j°no. 5", lees:no. 4.

P. 61, no. 55, reg. 8. — Na „R. O." in te voegen: F no. 6 (verwijzing naar Themis 1921, alwaar zie p. 390, 398-413).

P. 61, no. 55, al. 1 i. f. — Toevoeging: Vgl. Themis 1921 p. 402—405.

P. 61, reg. 10 v. o. — Na „59" in te voegen: vgl. ook Opm. en Med. 13 p. 303—304

P. 61, reg. 5 v. o. — In plaats van „sub D no. 2", lees: F no. 6 (verwijzing naar Themis 1921).

Sluiten