Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 99.

in den 6" dr. van het Formulierboek (1920) p. 245, die verwijst naar H. R. 17 Mei 1918, welk arrest (boven no. 76 A bij Inl. p. 74 geciteerd) echter een andere kwestie betrof.

P. 100, reg. 3 v. b. — Bij „zijn" een noot: Ygl. de jurisprudentie

hierna bij Inl. p. 108 v. o. te vermelden.

P. 100, reg. 8—9 v. b. — Vgl. v. Rosser, 2e dr. II (1913) p. 833. P. 100, reg. 12—11 v. o. — v. Rossem, zie nu 2e dr. II p. 361. P. 100, reg. 11 v. o. — Na „763" in te voegen: en Hoogger. Hof N.-Indie 19 Okt. 1899 Het Recht in Ned.-Indië 73 p. 423 (tegen welk arrest vgl. Hartman 1. 1. p. 373—374 noot). P. 101, no. 42, reg. 11. — Na „litteratuur" in te voegen: en C. P. Zaayer, Rechtspraak door scheidsmannen (1909) p. 28—30: Verstegen in W. 10877, noten op Rb. Rotterdam 13 April 1922, in W. 10917 p. 4, in W. 10972, noot 2 op Rb. Amsterdam 26 Juni 1922, in W. 11183 op Hof Amsterdam 27 Febr. 1924, in W. 11353 op Rb. Rotterdam 30 Jan. 1925; Vellenga en W. N. in W. 11466 p. 7—8; Red. in A. R. 42 p. 6 kol. 3; S. B. in W. 11883 (noot op H. R. 29 Juni 1928) vóór de leer van het arrest H. R. van 1845 en vgl. E. M. M., noten in N. J. 1927 p. 218 op H. R. 29 Okt. 1926 en in N. J. 1928 p. 1521—1522 op gemeld arrest H. R. van 1928.

P. 101, no. 42 i. f. — Toevoeging: In anderen zin dan de H. R. in 1845 de latere jurisprudentie. Zie Hof Amsterdam 27 Febr. 1924 W. 11183, N. J. 1924 p. 977, vernietigend Rb. Amsterdam 26 Juni 1922 W. 10972, N. J. 1923 p. 992; Rb. Amsterdam 28 Okt. 1918 W. 10405, N. J. 1919 p. 560; Rb. Rotterdam 14 Dec. 1925 W. 11460 (met noot W. N.), 29 Juni 1925 W. 11417 (met noot W. N.), N. J. 1926 p. 464, 30 Jan. 1925 W. 11353 (met noten Verstegen), 11 Juli 1923 W. 11353,13 April 1922 W. 10877 (met noten Verstegen), 3 April 1916 N. J. 1916 p. 641, 17 Maart 1916 W. 10005, N. J. 1916 p. 948; Pres. Rb. Rotterdam 7 Dec. 1926 N. J. 1927 p. 1562; Rb. Zutphen 26 Febr. 1925 W. 11536 (met noot W. N.), N. J. 1926 p. 1102. — Maar in den geest van het arrest H. R. van 1845, behalve het

Sluiten