Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 102.

krachtens art. 738 Rv. bevoegde Rechtbank is dan tevens competent voor de hoofdvordering uit arbeidscontract. — Zie ook Hof 's-Gravenhage 8 Jan. 1917 W. 10143, N. J. 1917 p. 558, W. P. N. R. 2460, bevestigend Rb. Dordt 30 Jan. 1914 W. 9608, R. B. A. 5 p. 60; Hof 's-Hertogenbosch 3 April 1928 W. 11898, N. J. 1928 p. 1533; Hof Amsterdam 10 Okt. 1924 N. J. 1925 p. 1053, 5 Dec. 1919 W. 10522, N. J. 1920 p. 547, R. B. A. 9 p. 25 (vernietigend Rb. Utrecht 13 Maart 1918 W. 10318, N. J. 1918 p. 639, W. P. N. R. 2523, R. B. A. 8 p. 61, welk vonnis de Rechtbank onbevoegd had geacht voor de hoofdvordering uit arbeidscontract), 26 Juni 1914 W. 9744, N. J. 1914 p. 1112 (derde rechtsoverweging in het zevende lid); Rb. Almelo 7 Juni 1911 M. v. H.r. 1911 p. 232 (240), voor art. 757 Rv.; Rb. Amsterdam 9 Mei 1921 W. 10741, N. J. 1922 p. 562, 22 Jan. 1917 N. J. 1917 p. 248; Rb. 's-Gravenhage 5 Maart 1918 W. 10336, N. J. 1918 p. 1233, 18 Jan. 1917 R. B. A. 7 p. 17; Rb. Groningen 7 Dec. 1923 W. 11140, N. J. 1924 p. 637, R. B. A. 12 p. 18. Dit vonnis meende echter dat, is het beslag tijdens de dagvaarding van 'rechtswege vervallen ingevolge art. 309 Rv., de Kantonrechter ea niet de Rechtbank competent is, daar dan enkel de hoofdvordering uit arbeidscontract overblijft. Daartegen zou men kunnen zeggen dat, al is het beslag vervallen, zoodat de eisch tot vanwaardeverklaring niet kan worden toegewezen, die vordering niet is vervallen en op haar moet worden beslist, wat enkel de Rechtbank kan doen. Maar zie p. 65 v. b.: Rb. Rotterdam 3 April 1916. In gelijken geest als gemeld Groningsch vonnis, voor het geval dat de onrechtmatigheid van het beslag kennelijk is, Rb. 's-Gravenhage 12 Febr. 1914 N. J. 1914 p. 379. — Zie nog in den zin van den Hoogen Raad: Rb. 's-Hertogenbosch 7 Juni 1918 W. 10322, N. J. 1918 p. 1210; Rb. Maastricht 18 Maart 1920 N. J. 1920 p; 581, R. B. A. 9 p. 98; Rb. Rotterdam 8 Dec. 1913 N. J. 1914 p. 376, W. P. N. R. 2305, R. B. A. 5 p. 42 (voor art. 767 Rv.). — De meeste van deze beslissingen

Sluiten