Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 196.

bosch 16 Dec. 1919 W. 10516 en 10593, N. J. 1920 p. 656; Rb. 's-Gravenhage 24 Nov. 1922 W. 11105, N. J. 1923 p. 620.

P. 196, no. 1 i. f. — Toevoeging: In het bijzonder geldt voor het onderzoek door den rechter naar eigen bevoegdheid dat hij daartoe verplicht is, ook als het moet loopen over datgene wat de rechter, wiens bevoegdheid vaststaat voor de beslissing der zaak zelf heeft na te gaan; zie Hof Arnhem 14 Dec. 1926 W. 11687, N. J. 1927 p. 1447 en vgl. boven bij Inl. p. 22, no. 1.

Bij dit no. 1 vgl. ook boven bij Inl. p. 137 no. 6 i. f.

P. 197, no. 2 i. f. — Toevoeging: Vgl. voor Duitschland R6. 3 Mei 1909 E. Z. S. 71 p. 56 (59 v. o.); 23 Mei 19111.1. 76 p. 321.

P. 197, reg. 12—9 v. o. — De wet van 1901 Stbl. 130 is gewijzigd: Stbl. 1909 no. 253. Voor den tekst der wet van 1852 Stbl. 178 zie nu Stbl. 1927 no. 48 (wet gewijzigd: Stbl. 1928 no. 444).

P. 197, reg. 5 v. o. — Toevoeging: Ygl. nog voor Duitschland RG. 27 April 1898 E. Z. S. 41 p. 267 (272j; J. Hatschek, Lehrb. (vroeger Institutionen) desdeutschen u. preuss. Verwalt.rechts, 5e—6e dr. (1927) p. 15—16.

P. 198, reg. 15 v. b. — Na „onderzoeken." in te voegen: Zie b. v. Rb. Rotterdam 19 Juni 1921 en Ktg. 's-Gravenhage 21 Juni 1843, beide boven bij Inl. p. 195 al. 1 i. f. vermeld; Ktg. Assen 6 Okt. 1881 W. 4798. Insgelijks voor het onderzoek door de Rechtbank van een zuiver praejudicieele kwestie, waarvan wordt beweerd dat zij is ter uitsluitende competentie van den Kantonrechter, Rb. Maastricht 18 Maart 1915 W. 9828, N. J. 1915 p. 1157.

P. 199, al. 1 i. f. — Toevoeging: M. i. is dat ook de motiveering van Hof Amsterdam 6 Dec. 1912 (met het vonnis a quo nog te vermelden hierna bij Inl. p. 349 in no. 79 A) voorzoover het Hof aanvoerde dat een onteigening niet valt onder art. 153 (nu 154) Grw. Het doet ten deze niet ter zake of 's rechters competentie steunt op een algemeene bepaling als het grondwetsartikel, respektievelijk art. 2 R. O., of op een speciale

Léon's Rspr., II, 1, R. O., s.

7

Sluiten