Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 199.

gelijk die der Onteigeningswet. Zelfs is er bij een speciale bepaling, die de rechterlijke macht als administratieven rechter aanwijst, in het algemeen nog minder reden haar publiekrechtelijke praejudicieele geschilpunten te onttrekken dan als haar competentie steunt op art. 2 R. O. Daargelaten wordt hier, of, gelijk het Hof óók aannam, de onttrekking uit de Onteigeningswet zelf volgt.

P. 200, reg. 1 v. b. — Na „hierover" in te voegen: RG. 30 Maart 1926 E. Z. S. 113 p. 207 (209) en

P. 201, reg. 14 v. b. — Na „aldaar" in te voegen: en XVI nos. 37f, 38

P. 201, reg. 5 v. o. — Bij „Bepal." een noot: Echter is het somtijds mogelijk dat het doel der algemeene competentie-opdracht gedeeltelijk zou worden gemist, als men haar liet wijken voor de speciale regeling en dan kan het inroepen der eerste niet worden opgevat als een ontduiking der tweede; vgl. Inl. p. 512—513.

P. 202, al. 1 i. f. — Toevoeging: Ygl. nog Seydel in Marquardsen's Handb. des ölfentl. Rechts III, i, 1 (1888) p. 94—95, 2e dr. (1894) p. 88—89; Goez (boven bij Inl. p. 69 geciteerd) p. 13.

P. 203, no. 5, reg. 7. — Toevoeging: Zie b. v. voor ongevallenzaken C. R. 30 Dec. 1915 P. V. 2 p. 657.

P. 203, reg. 2 v. o. — Toevoeging: D. A. P. N. Koolen, Admin. Rechtspraak (1906) p. 38;

P. 204, reg. 6 v. b. — Art. 153 Grw. 1887, nu art. 154.

P. 204, reg. 12 v. b. — In plaats van „§ 3", lees: no. 7 (verwijzing naar R. Mag. 1921 p. 362 vv.)

P. 204, reg. 11 v. o. — In plaats van „23", lees: 13'. — Deze plaats bij O. Mayer is in den 2» en den 3n dr. vervallen.

P. 204, reg. 10 v. o. — Na „224" in te voegen : Hatschek (boven bij Inl. p. 197 reg. 5 v. o. geciteerd) p. 16; Schelcher (bij Inl. p. 192 reg. 6 v. b. geciteerd) § 29 i. f.

P. 205, reg. 14 v. b. Art. 153 Grw. 1887, nu art. 154.

P. 206, reg. 15 v. o. — Na „XVI" in te voegen: nos. 11,14,37/"

P. 206, reg. 12 v. o. — Na „453" in te voegen: (vgl. Inl. p. 425,/;)

Sluiten