Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 214.

vestigend Rb. Zutphen 8 Dec. 1887 W. 5508, waaibij vgl. Rb. Zutphen 21 Juni 1888 W. 5598; Hof Leeuwarden 29 Mei 1889 W. 5751; Rb. Rotterdam 3 Dec. 1888 W. 5652, P. v. J. 1889 no. 35; Rb. Zwolle 11 April 1888 W. 5613 (5612), P. v. J. 1888 no. 56.

P. 215, reg. 7 v. b. - Na „XVI" in te voegen: nos. 5 en 31a P. 215, reg. 15 v. b. — Na „R. O." in te voegen: E no. 2. P. 215, reg. 7—6 v. o. — Vgl. boven bij Inl. p. 89 reg. 4 v. o.

én bij p. 162 reg. 4—5 v. b.

P. 216, tekst, reg. 14 v. o. — Na „ook" in te voegen: no. 9

hiervóór en

P. 216, tekst, reg. 9—8 v. o. — In plaats van „het bevel aan de administratie zich van zulk een", lees: de vaststelling dei verplichting van de administratie zich tegenover eischer voortaan van gelijke P. 216, tekst, reg. 5 v. o. — Na „XVI" in te voegen: nos. 16c

en d, 31j en 37

p 217, reg. 12—11 v. o. — Zie nu artt. 76c ji9 39 en 75, 1°

wet 1912 Stbl. 165.

P. 217, reg. 4 v. o. — Art. 26, zie nu art. 39.

P. 218, reg. 5 v. b. — Art. 70, nu art. 75, 1 .

P 220, al. 1. — Bonfils, Manuel, zie nu Fauchille, Tiaité de 'droit internat, public I, 3 (1926) no. 633 p. 6-7 j° 1,2 (1922) nos. 205—2053 (p. 319—324). — v. Liszt, 12e dr. (Fleischmann) 1925, p. 187, § 22, I, 1°. — v. Holtzendorff, Enzyklop., 7e dr. V p. 506 (III0). — Zie verder de in mijn Juridiction et droit internat, public in de noot op no. 178 geciteerden: D. Anzilotti, Cours de droit international I (1929) p. 179 ja p. 182, p. 258259; L. Lécharny, La validité des actes internes des gouveinements de fait.... (1929) p. 6-15, 42-43, 78-79; J. H. v. Royen, De rechtspositie... van.. de facto-regeeringen, diss. Utrecht 1929 p. 21—24; Revue du droit public 1927 p. 620 — 634 (speciaal p. 624-627); J. L. Kukz in Wörterb. des Völkerrechts v° Staatsgewalt de facto, I p. 608 en zijn Die Aner-

Sluiten