Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«IJ

P. 228.

P. 228, reg. 7 v. o. — Deze regel is te schrappen.

P. 228, reg. 1 v. o. toe te voegen: F nos. 6—12.

P. 230, noot, reg. 9 v. o. — „(de „Haftung")" is te schrappen (de term was door mij in een andere dan de gebruikelijke beteekenis gebezigd).

P. 230, noot, reg. 7—3 v. o. — De zin „Vgl gebruik" is te

schrappen

P. 230, noot, reg. 1 v. o. — In plaats van „Haftung" lees: belastingplichtigheid. — Bij deze noot vgl. in den zin der Amsterdamsche beslissingen H. R. 17 Juni en 15 Febr. 1922, vermeld in W. P. N. R. 2771 p. 59—60; Hof 's-Gravenhage 25 Juni 1923 W. 11051, W. v. G. 2 no. 30 (5°), anders dan het vonnis a quo, Rb. 's-Gravenhage 14 Dec. 1922 W. 11029, N. J. 1926 p. 374; Rb. Haarlem 31 Maart 1925 W. 11383. In den anderen zin H. R. 13 Okt. 1920 P. V. 1920 p. 299,12 Mei 1920 P. V. 1920 p. 195, 5 Nov. 1919 P. V. 1919 p. 338, bestreden door v. d. Dries in W. P. N. R. 2611 en 2612. Ygl. Léon-Vos Gem.wet op art. 262: decisie Min. v. Binn. Zaken van 19 Mei 1883, de aanschrijving van den Min. v. Fin. van 9 Febr. 1921 no. 131 in P. W. 11536; Bentfort v. Valkenburg in R. Mag. 1917 p. 505-508. — De nieuwere jurisprudentie van den H. R. verwerpt dus de Inl. p. 230, tekst, reg. 1 v. b. gehuldigde voorstelling dat de aanslag de belastingschuld doet ontstaan. Bij die nieuwere beschouwing vervalt het Inl. p. 231 al. 2 i. f. over betwisting van den rechtstitel gezegde, niet echter de eerste zin dier alinea.

P. 231, reg. 10 v. b. — Na „R. O." in te voegen: F no. 6 (verwijzing naar Themis 1920).

P. 232, reg. 2 v. b. — Bij „belastingaanslag" een noot: Zie echter boven bij Inl. p. 230 noot.

P. 232, reg. 7 v. b. — Na „Armenwet" in te voegen: van 1854.

P. 233, reg. 10 v. o. — De wet van 1906 Stbl. 72 heeft ingevolge haar art. 1 thans uitgewerkt.

Sluiten