Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 245.

P. 245, reg. 3 v. o. — Art. 6 Sv. 1886, nu art. 14 (facultatieve schorsing). - Art. 159 Ontw. Wetb. v. Adm. Rv. is door de Regeering teruggenomen, zie Bijl" Handel" Tweede Kamer 1914—1915 no. 47 (1°) p. 86 v. o.

P. 245, reg. 2 v. o. — p. 246, reg. 1 v. b. — Gaupp-Stein, zie Stein-Jonas, 12e dr. I p. 436 op § 148.

P. 246, reg. 18—19 v. b. — De woorden „zie nader... — vgl. ook" zijn te schrappen. — Na „XVI" in te voegen: no. 23

P. 246, reg. 11 v. o. — Na „R. O." in te voegen: D no. 17a p. 48 v. o. (verwijzing naar Themis 1922)

P. 247, noot. — Vgl. boven bij Inl. p. 89, reg. 4 v. o. en bij p. 162 reg. 4—5 v. b.

P. 248, reg. 9—4 v. o. — Art. 159: vgl. boven bij Inl. p. 245.

P. 249. § 2 (Onderzoek van praejudicieele geschilpunten in

het strafproces).

P. 249, no. 27, al. 1. — Art. 6 Sv. 1886, nu art. 14.

P. 249, no. 27, al. 2 i. f. — Bij „macht" een noot: De bewering van D. S. in W. 9480, onderschrift bij H. R. 25 Maart 1913, als zou dit arrest hebben beslist dat bij verordening een voorbehoud, bedoeld bij het arrest van 1885, niet kan worden gemaakt, berust m. i. op misverstand, zie hierna bij Inl. p. 381, reg. 2 v. b. .

P. 250 en 251. — Art. 6 Sv. 1886, nu art. 14.

P. 250, noot. — Simons, Handl. Sv., zie nu 7e dr. p. 144—145.

P. 251, al. 2. — Toevoeging: en Bijl" Handel" Tweede Kamer 1914—1915 no. 47 (1°) § 10 i. f.

P. 252, reg. 12 v. b. — Na „36" in te voegen: a en d

P. 252, reg. 12 v. o. — Na „36" in te voegen: c

P. 252, reg. 3 v. o. — In plaats van „controleur-generaal" lees nu: muntmeester (Stbl. 1909 no. 253).

P. 252 i. f. — De tekst der wet van 1852 Stbl. 178 is op nieuw bekend gemaakt: Stbl. 1927 no. 48.

P. 253. 28 A. Bij een strafvervolging wegens stoornis eener gemeenteraadsvergadering (art. 144 Swb.) door een Raadslid heeft

Sluiten