Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 814.

Wetb. v. Sv. verbonden rechtsgevolgen heeft. Nu de Rechtbank tot het resultaat kwam dat het eerste verzet niet van den veroordeelde was uitgegaan, was het daarop gewezen vonnis, hoewel zelf niet vervallen, een slag in de lucht. Er was hier geen beslissing met gezag van gewijsde over een (processueele) rechtsverhouding van den bij het verstekvonnis veroordeelde, welk gezag anders wèl is aan te nemen voor de processueele rechtsverhouding tusschen O. M. en verdachte. Op dit punt zie Inl. p. 314 v. o.—315 en het daar vermelde arrest H. R. van 1860. Dit arrest betrof ook een verstekzaak, maar met geheel andere casuspositie dan die van 1918. In 1860 had een Kantonrechter zijn vroeger verstekvonnis opgeheven en contradictoire behandeling bepaald. Dat was een beslissing over de processueele verhouding van O. M. en verdachte in de zaak, die nog werd voortgezet. En aan die beslissing, hoewel kennelijk onwettig, bleef, nu er niet van was geappelleerd, de rechter verder gebonden, gelijk de H. R. in 1860 terecht overwoog.

P. 315, reg. 4 v. b. — Bij „52" een noot: Vgl. no. 59 A i. f.

P. 315, no. 60 i. f. — Simons, Leerb., 5e dr. I (1927) p. 330; Noyon, 4e dr. I (1926) p. 425 (het daar in de noot vermelde arr. H. R. van 1910 betrof wel een niet-ontvankelijkheid van het O. M., maar niet eene wegens het ontbreken van het recht tot strafvervolging); v. Hamel, 4e dr. p. 577.

P. 316 § 3 A. Afdeding 4 {Gebondenheid van den strafrechter aan administratieve rechtspraak). Bij dit opschrift een noot: Vgl. de bij Inl. p. 299, Afd. 3, opschrift, geciteerden.

P. 316, noot 2, aanhef. — Vóór „Is" in te voegen: Zie Bijl" Handel" Tweede Kamer 1905—1906 no. 63, 2° en 3°, p. 10 en 23 i. v. m. 1904—1905 no. 159 I, 2°, p. 38—39 en 3° § 28. Daarbij vgl. die Bijln 1914—1915 no. 47, 1° § 11 en 3° art. 26, waar het woord „beslissing" in den ruimen zin is gebezigd, in welken het ook voorkomt b.v. in art. 358 lid 2 Sv. (art. 221 lid 2 Sv. 1886).

P. 316, noot 2, reg. 2 v. o. — In plaats van „motieven" lees:

Sluiten