Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-oy

P. 338.

P. 338, reg. 3 v. b. — Na „dezelfde" in te voegen: of heeft het civiele vonnis gezag van gewijsde voor iedereen (vgl. Inl. p. 282, 1°),

P. 338, reg. 9 v. b. — Bij „administratie" een noot: Vgl. hieromtrent Hellwig 1.1. p. 789 — 790, III, 1° en daarbij Kuttner, 1.1. p. 189, 196 v. o. jis 199 v. o.—200; Goldschmidt, bij Inl. p.330 geciteerd; Jèze Revue 1.1. p. 446, 457—458 v. b., 462—463, Principes 3e dr. I p. 265—266, 283—285, 292—294. — Over het gezag van het civiele vonnis voor den rechter in voluntaire jurisdictie met het oog op het Duitsche recht Hellwig 1.1. p. 62—63, II0; Josef in Jahrb. T. Dogm. 61 p. 197—228 en de daar p. 197—198, 200, 208 noot 11, p. 228 geciteerden.

P. 338, reg. 11 v. b. — Bij „pretendeert" een noot: Minder juist op dit punt m. i. de Mem. v. Antw. Tiendwet, Bijl" Handel" Tweede Kamer 1906—1907 no. 26 (1°) p. 10 kol. 2. Vgl. Voorl. Verslag Tweede Kamer 1.1. 1905—1906 no. 169 (4°) p. 31 kol. 1.

P. 338, reg. 15 v. b. —Bij „beschouwen" een noot: Vgl. Jellikek (Inl. p. 443 geciteerd) p. 138 v. o.

P. 338, reg. 17 v. o. — Na „246" in te voegen: en Hellwig, Syst. I p. 790 v. b.

P. 338, reg. 6 v. o. — Bij „collega" een noot: Tegenover dezen acht het slot van § 10 in de Bijl" Handel" Tweede Kamer 1914—1915 no. 47 (1°) ten onrechte art. 1954 B. W. van toepassing.

P. 339, reg. 5 v. b. — Toevoeging: Vgl. ook Kormann in Jahrb. des öffentl. Rechts der Gegenw. 7 p. 18—19; Goldschmidt 1.1. p. 207 (VII i. f.); Kuttner 1. 1. p. 189—203.

P 339, no. 67 i. f. — Toevoeging : en naar aanleiding van het ontw. 1905 Adm. Rv., Sleutelaar in Themis 1912 p. 491 v. o.—495.

§ 3 A. Af deeling 7 (Gebondenheid van den administratieven rechter aan strafvonnissen).

P. 339, no. 68 i. f. — Toevoeging: Zoo ook Stein (bij Inl. p. 5 geciteerd) p. 120; Sauer 1. 1., Hatschek (bij Inl. p. 197 geci-

Sluiten