Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ

P. 363.

heeft dan een anderen zin dan in de uitdrukking openbare weg. Dit kan tot verwarring leiden).

P. 367, reg. 3 v. b. — Vgl. ook de verwijzing boven bij die noot.

P. 369. — Art. 153 Grw. 1887, nu art. 154.

P. 370, al. 2. — Art. 6 Sv. 1886, nu art. 14.

P. .370, no. 92 i. f. — In plaats van „D no. 10" lees: G no. 8 c (vgl. b i. f.), verwijzend naar R. Mag. 1921 p. 368 noot.

P. 371, reg. 6 v. b. — Na „ook" in te voegen: (ingevolge het Noord-Hollandsche wegenreglement) Rb. Amsterdam 17 Dec. 1917 N. J. 1918 p. 480, W. P. N. R. 2526, W. B. A. 3582; voorts Ktg. Amsterdam 29 Juli 1913 W. 9507, N. J. 1913 p. 1293, G.st. 3242 (8°) W. B. A. 3355; Ktg. Enschedé 18 Mei 1916 W. 10131.

P. 371, tekst, reg. 3 v. o. — Na „R. O." in te voegen: D no. 20, G no. 8 b—g (j° Themis 1922 p. 12—16)

P. 372, reg. 10 v. b. — Na „enz." in te voegen: Omtrent dit laatste zie nog v. Doorninck in R. Mag. 1908 p. 555 v. o.—558.

P. 372, al. 2 i. f. — Na „XVII" in te voegen: noot 1 op p. 520

en p. 647 (no. 49).

P. 372, reg. 1 v. o. —Toevoeging: Vgl. v. Doorninck 1.1. p. 552 — 555; Gombault in T. v. S. 27 p. 56-66 jis p. 83-86,98 v. b., 106—108, 120 v. o. — G. hinkt m. i. op twee gedachten. Zie eenerzijds 1. 1. p. 63 en 120 v. o. (constateeren) en aan den anderen kant p. 71—72, 91, 106—108 (speciaal voor openbaarheid: scheppen). Wat G. p. 98 v. b. zegt over de strekking der provinciale reglementen heeft hij niet bewezen. De zooeven gesignaleerde tegenstrijdigheid is ook te vinden in T. v. S. 29 p. 96—97.

P. 373, reg. 3 v. b. — Na „30" lees: /3

P. 373, reg. 5 v. b. — Na „constateeren 1)" in te voegen: Insgelijks Ged. Staten Zuid-Holland 9 Nov. 1915 (no. 97) W. B. A. 3469: Hof 's-Gravenhage 22 April 1918 W. 10328, N. J. 1918 p. 767, I W. P. N. R. 2531. Vgl. W. B. A. 1288 p. 1 kol. 3.

Sluiten