Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B1J , .

P. 433.

a quo, Rb. Rotterdam 17 Febr. 1866 W. 2816, G.st. 777) P. 433, reg. 8 v. o. — Toevoeging: Sedert is de jurisprudentie echter weer veranderd in den zin, aangegeven Inl. p. 432 v. o. —433 v. b. Zie b.v. Rb. Amsterdam 14 Febr. 1908 W. 8779. In de zaak, berecht door Rb. 's-Gravenbage 25 Juni 1914 W. 9680 en in cassatie door H. R. 31 Dec. 1915 W. 9944, N. J. 1916 p. 405, G.st. 3388 (9°), W. B. A. 3500, W. P. N. R. 2425 (de Staat had telefoondraden niet; opgeruimd en daardoor een ongeval veroorzaakt) was het kwestieus of het verzuim een bestuursfunctie betrof. Maar op dit punt geeft H. R. 20 Nov. 1924 W. 11293, N. J. 1925 p. 89 geen reden tot twijfel. En te dien opzichte behelst H. R. 29 Juni 1928 W. 11864, N. J. 1928 p. 1138, W. P. N. R. 3098, G.st. 4001 (7°), geen afwijking, al wijst het arrest een begrenzing aan van de formuleering, in 1924 gebezigd. Over het arrest van 1924 zie o. a. Fockema Andre^: in W. v. G. 4 no. 5 (1°); Maandbl. v. d. Gem. Admin. Febr. 1925; Scheltema in W. 11307 en 11312 p. 4; Meijers in W. P. N. R. 2883, 2884; R. Kranenburg in Gem.bestuur 5 p. 164—168; Vos aldaar p. 237—255 en in W. v. G. 4 no. 1 (5°); v. d. Grinten aldaar 4 no. 3 (1°); Donker in W. P.N. R. 2951—2953. Ygl. nog Vos in W. v. G. 5 p. 241—242, v. d. Grinten in Gem.bestuur 6 p. 321—327, Hof 's-Gravenhage 24 Juni 1926 W. 11518 en 20 Dec. 1926 W. 11704. — Over H. R. 29 Juni 1928 zie Vos in W. v. G. 7 p. 241—242, 8 p. 65—66; v. d. Grinten in Gem.bestuur 8 p. 676—679 ja p. 680; Inzender in W. 11941 p. 4. — Zie nog Kranenburg, Het Ned. Staatsrecht 3e ar. II p. 69—76.

P. 433, reg. 1 v. o. —Toevoeging: vgl. R. Kranenburg, De tegenstelling tusschen publiek en privaatrecht, diss. Leiden 1909 p. 93 — 94, denzelfde in R. Mag. 1918 p. 2—3; W. B. A. nos. 1859, 1860, 1919. Zie ook drie arresten van het Belgische Hof van Cassatie van 22 Okt. 1908 Pas. beige 1908. 1. 332 (336, 339, 341) en de toen aangevallen beslissingen 1. 1. 2.16 en 18; 3. 15 en 16. Vgl. W. B. A. 3118; W. 8789 p. 4; Inl. R. O.

Sluiten