Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 474.

P. 474, al. 2 i. f. — Toevoeging: Zie naar aanleiding van artt. 259 lid 4 en 260 Sv. 1886 (nu art. 510 lid 1) H. R, 17 April 1925 W. 11364 (met noot D. S.), N. J. 1925 p. 494 en de noot van T(averne) p. 496: ondanks een eventueele fout bij de aanwijzing door den Hoogen Raad begaan, is die aanwijzing niet nietig; krachtens de aanwijzing blijft de daarbij aangewezene bevoegd. Ygl. n°. 1 j° no. 2 op art. 95 R. O.

P. 474 noot. — Art. 231 lid 1 Sv. 1886, nu art. 451 lid 1. — Toevoeging aan die noot: Over al dan niet aan te nemen substantieele of essentieele vormen in het proces vgl. nog o. a., voor burgerlijke zaken H. R. 9 Maart 1923 W. 11082, N. J. 1923 p. 808; in belastingzaken (implicite) H. R. 16 Mei 1923 P. V. ( = A. R. B.) 1924 p. 45; in het strafproces onder Sv. 1886 H. R. 19 Juni 1911 W. 9201, 21 April 1913 W. 9500 (met noot D. S.,) N. J. 1913 p. 915, 19 Okt. 1914 W. 9707 p. 1 kol. 1-2, N. J. 1915 p. 32, 18 Jan. 1915 W. 9774, N. J. 1915 p. 507, 12 April 1915 W. 9804, 13 Nov. 1916 W. 10045, N. J. 1917 p. 41, 31 Okt. 1921 W. 10829, N. J. 1922 p. 90,

11 Dec. 1922 W. 11005, N. J. 1923 p. 216, 30 Juni 1924 W. 11235, N. J. 1924 p. 918, onder Sv. nieuw H. R. 3 Dec. 1928 N. J. 1929 p. 583, 10 Dec. 1928 W. 11939 p. 2—3, N. J. 1929 p. 585, 14 Jan. 1929 W. 11943, N. J. 1929 p. 501, twee arresten van 21 Jan. 1929 W. 11961, N. J. 1929 p. 501 en W. 11955, N. J. p. 707, H. R. 3 Juni 1929 W. 12008, N. J. 1929 p. 1399;

12 Aug. 1929 W. 12024, N. J. 1929 p. 1506; 14 Okt. 1929 W. 12041, N. J. 1929 p. 1765; vgl. H. R. 2 Dec. 1929 W. 12073 p. 1—2, N. J. 1930 p. 232. — Vgl. nog Marcella (bij Inl. p. 472 noot 1 geciteerd) p. 3—5, 16—20; W. Jellinek, Verwalt.recht o. a. p. 260—266. "Voor het Fransche administratieve recht Jèze Princ. 3e dr. I p. 85, Rev. du dr. publ. 1913 p. 309, noot. A. Merkl, Die Lehre von der Rechtskraft, p. 292—293,meent dat enkel het positieve recht kan bepalen, welke verzuimen geen nietigheid meebrengen. Hij bestrijdt de onderscheiding tusschen essentieele en niet-essentieele voorschriften.

Sluiten