Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 492.

P. 492 noot. — Toevoeging: Vgl. voorts Kelsen, Allg. Staatslebrë p. 297 (6), 407—408; Andersen 1. 1. p. 62 jis p. 63—68.

P. 493. § 7 (Aanteekeningen).

P. 493 tekst, reg. 1 v. o. — Bi] „betrekkingen" een noot: Zie A. A. H. Struycken, Administratie of Rechter (1910) p. 60—62.

P. 493 noot, reg. 1—2 en 6. — Hauriou, lle dr. (1927) p. 396—397.

P. 493 noot, reg. 4. — Laferriëre, 2e dr. II p. 33.

P. 493 noot, reg. 9. — Hauriou, lle dr. p. 395 vv.

P. 493 noot, reg. 2 v. o. — Hauriou, lle dr. p. 397 met noot 3.

P. 493 noot i. f. — Toevoeging: Vgl. R. v. Laun, Das freie Ermessen... (1910) p. 140—144, 165—170, die p. 140 noot 4 Fransche, Duitsche en Italiaansche litteratuur vermeldt.

P. 494 reg. 2—3 v. b. — Laferrière 2e dr. II p. 32—34.

P. 494 reg. 10 v. b. — Hauriou, lle dr. p. 395-401. — Toevoeging: Vgl. nog o. a. E. J. Korthals Altes Jr., De staatsaansprakelijkheid volgens de rechtspraak van den Conseil d'Etat in Frankrijk, diss. Amsterdam 1923 p. 76—89; Jèze, Principes 3e dr. I p. 392—413, III p. 256—265 en in Revue du droit public 1922 p. 425—434; Réglade en Bosc in die Revue 1923 p. 405—408, 1926 p. 186-257; Duguit, Traité, 2e dr. III (1923) p. 685—696 (met opgaaf van litteratuur) j° II p. 245 — 246, 304—305; Carré de Malberg (bij Inl. p. 2 geciteerd) I p. 523—548; H. Welter, Le controle juridictionnel de la moralité administrative (1929) p. 428—444; v. Laun, bij Inl. p. 493 noot i. f. geciteerd; Alexéeff in Revue internationale de la théorie du droit 3 p. 210—212.

P. 494, al. 1 i. f. — Toevoeging: Voor het Engelsche recht vgl. o. a. Pitt Cobbett, Cases... on Internat. Law, 4e dr. (1922) I p. 18, 56 noot u, 87, 91—92.

P. 495 reg. 17 v. o. — Na „nt. 4" in te voegen: v. Sonsbeeck (bij Inl. p. 453 reg. 11 v. o. geciteerd) I p. 170 vv.

P. 496 noot, al. 1. — Laferrière 2e dr. II p. 396—413 en p. 419 vv.

P. 496 noot, al. 2. — Toevoeging: Vgl. nog Réglade in Revue du droit public 1923 p. 393—425.

Sluiten