Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sa

ölj

P. 497.

P. 497 reg. 8 v. b. — Toevoeging: Carré de Malberg 1. 1. II (1922) p. 1-68, 109—111 j° I (1920) p. 346-347 noot 12, p. 810—814.

P. 498 tekst, reg. 13—11 v. o. — Laferrière 2e dr. Ip. 10—11, 181—183, 471, 483, 496, zie ook p. 477—478; Hauriou lle dr. p. 942—947, 956-959.

P. 498 tekst, reg. 5—4 v. o. — Garsonnet 3e dr. I no. 13 p. 29—31.

P. 498 tekst, reg. 3 v. o. — Na „259" in te voegen: Duguit, Traité 2e dr. II p. 514—542, III p. 29—53.

P. 498 noot 2. — Toevoeging: en v. Sonsbeeck 1.1. II p. 140—215.

P. 499 reg. 1 v. b. — Laferrière 2e dr. I p. 18—20.

P. 499 reg. 4 v. b. — Bij „règlements" een noot: Fransche jurisprudentie bij S. et P. 1914. 1. 171 noten 2—3.

P. 499 reg. 8 v. b. — O. Mayer 3e dr. I p. 55—56 met noot 2,

vgl. p. 177-178.

P. 499 al. 1 i. f. — Toevoeging: Ygl. nog G. Jellinek, Allgera. Staatslehre 3e dr. (1914) p. 499—501, 607—616 (met opgaaf van litteratuur); F. Somló, Jurist. Grundlehre (1917) p. 328— 329; J. W. Hedemann, Einführung in die Rechtslehre (1919) p. 155—156; Kelsen, Allgem. Staatslehre p. 229—230, 255— 261 jis p. 402, 405, denzelfde in Arch. f. Rechts- u. Wirtsch.philos. 17 p. 374—408.

P. 499 tekst, reg. 6 v. o. — In Hoffman's trant ook de motiveering van het Belgische Hof van Cassatie 5 Nov. 1920 Pas. beige 1920. 1. 193 (239—240). Een uitvoerig overzicht der Belgische jurisprudentie in de concl. O. M. vóór dat arrest. Ygl. nog den Luikschen Procureur-Generaal Meyers in La Belgique Judiciaire 1922 kol. 65 vv.

P. 499 noot. — Toevoeging: Ygl. nog Hof Cass. Brussel 24 Juli 1823, vermeld in de Remarques achter Henrion de Pansey, De 1'autorité judiciaire en France, ed. Brussel 1829 p. 511 kol. 2 en Hof appèl Brussel s. d. aldaar p. 507—508.

P. 500 noot, al. 1 i. f. — Toevoeging: Aangaande het in deze

Sluiten