Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 500.

noot verder volgende uitvoeriger L. v. Praag, Juridiction et droit internat, public (1915) nos. 113 vv., waarbij vgl. de andere boven bij Inl. p. 464 no. 21 i. f. geciteerden en Strisower in Ree. Ac. 1923 I p. 234.

P. 500 noot, reg. 8 v. o. — In plaats van „het andere — een" lees: andere gevallen — speciaal dat van een

P. 500 noot, reg. 7 v. o. — In plaats van „kan voordoen, daar" lees: kunnen voordoen, daar b. v.

P. 503 reg. 4 v. o. — Na „59" in te voegen: en door v. Sonsbeeck 1. 1. I p. 92—93.

P. 504 al. 2 i. f. — O. Mayer 3e dr. I p. 76—77, respektievelijk p. 45—46 (le dr. p. 43 noot 9, niet noot 1).

P. 506 reg. 4 v. b. — Bij „249" een noot: Ygl. Carré de Malberg 1. 1. I p. 773—777.

P. 506 reg. 7—8 v. b. —Hauriou, lle dr. p. 943—946,960—961.

P. 506 reg. 12 v. b. — Na „v. b." in te voegen: v. Hippel in R. Mag. 1924 p. 59—90 (speciaal p. 59—67).

P. 508 reg. 3 v. b. — Na „veroorlooft" in te voegen: , dit alles bij de beslissing van een geschil hierover.

P. 508 reg. 11 v. b. — Na „58" in te voegen: Over de tegenstelling tusschen rechtspraak en administratie vgl. Merkl, Allg. Yerwalt.recht p. 24—38 (44), daarbij Bonnard in Revue du droit public 1928 p. 695—696 en dit Suppl. p. 3.

P. 508 tekst, reg. 2 v. o. — Toevoeging: Voor Frankrijk vgl. Carré de Malberg 1. 1. I p. 723—725 noot.

P. 509 reg. 2 v. b. — In plaats van „hiervóór" lees: hiervóór)

P. 509 tekst, reg. 11 v. o. — In plaats van „E" lees: C no. 12 (verwijzing naar R. Mag. 1922).

P. 509 tekst, reg. 7 v. o. — Bij „beoordeeling" een noot: Vgl. voor Frankrijk Réglade in Revue du droit public 1923 p. 416—417.

P. 510 tekst, reg. 5 v. o. — In plaats van „4" lees: 2

P. 510 noot 3. — de Savornin Lohman 3e dr. (1920) p. 240 jis p. 103, 235-237

Léon's Rspr., II, 1, R. O., s. 14

Sluiten