Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 526.

gedragen (vgl. nu art. 7 i. f.) kan hier worden daargelaten.

Ktg. Terneuzen 22 Jan. 1918 W. 10225 en 29 Maart 1918 A. R. B. 3 p. 134, overwoog dat zeker militair verbod verder ging dan provinciaal en gemeentebelang vorderden en dat uit de verordening zelf bleek dat zij in het Rijksbelang was gegeven, P. 526 tekst, reg. 1 v. o. — Toevoeging: Evenmin in 1928. P. 527 tekst, reg. 10 v. o. — Bij „geciteerden" een noot: Vgl. nog o. a. Schepel in H. N. J. V. 1912 I p. 4—7 j° II p. 73—74; Fabius aldaar II p. 54—55; v. Doorn in W. B. A. 1954—1956; H. J. v. Leeuwen, De Provinciale wet (1911) p. 164—167; Vos in W. v. G. 8 p. 97—99 voor de Gem.wet; W. B. A. 3228 p. 2 kol. 1—2 j° 3229 p. 1 -2,3230 p. 1—2, 3231 p. 1; Oppenheim, Gem.r. 5e dr. I p. 67—70. P. 527 noot 1, laatste regel. — In plaats van „4" lees: 3. P. 527 noot 2 i. f. — Toevoeging: , 5e dr. p. 324—325 en in

H. N. J. V. 1912 I p. 77.

P. 528 reg. 3 v. b. — Bij „treden" een noot: Maar als een verordening zelf zegt een Rijksbelang te regelen, heeft de rechter haar onwettig te verklaren: H. R. 24 Juni 1918 W. 10282. P. 529 al. 2 i. f. — Oppenheim 5e dr. I p. 331.

P. 529 al. 3, reg. 1. — Na „832" in te voegen: W. B. A. 3152 P. 530 reg. 1 v. b. — Na „3081" in te voegen: v. Leeuwen, De Prov. wet p. 164—166; Schepel in H. N. J. V. 1912 I p. 9—11 en Oppenheim aldaar p. 90—96 P. 530 tekst, reg. 7—6 v. o. — Oppenheim 5e dr. I p. 321, 329—330. P. 530 reg. 6 v. o. — Na „Oppenheim" in te voegen: (vgl. dezen

ook in Hand" 1. 1. I p. 76—78)

P. 530 tekst, reg. 4 v. o. — Schepel 2e dr. p. 90.

P. 532 al. 1 i. f. — Toevoeging: en Vos in W. v. G. 8 p. 89—90. P. 532 al. 2, reg. 5. — Na „voegen": de beslissingen, vermeld

bij Léon-Vos, nieuw supplement, no. 1 op art. 150 P. 532 al. 2 i. f. — Toevoeging: Zie Inl. p. 527 v. o. met noot 2

en Ktg. Hilversum 29 Juni 1917 W. 10186.

P. 533 reg. 7 v. b. — De in de Inl. hier volgende jurisprudentie

Sluiten