Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jtflj

P. 533.

heeft de Hooge Raad sedert geregeld gehandhaafd. Het is onnoodig die bijna 70 tot 1929 gewezen arresten (door de lagere rechters gevolgd) hier nog te vermelden. Sommige dezer arresten noemt E. M. M. in zijn noot N. J. 1929 p. 383 op H. R. 8 Febr. 1929 (dit arrest zelf in gelijken zin). Zie voorts Boasson 1. 1. p. 18—30, 33—34, 135 v. o. Vgl. hierna bij Inl. p. 538 en 539.

IP. 534 reg. 3 v, b. — Na „2794" in te voegen: Ygl. H. R. 12 Mei 1919 W. 10418, N. J. 1919 p. 594, W. B. A. 3663; 29 Mei 1911 W. 9206 p. 2—3, R.spr. 218 § 23, G.st. 3137 (7°); 8 Mei 1911 W. 9189, R.spr. 218 § 7, G.st. 3130 (8°), W. B. A. 3230 p. 3 kol. 3.

IP. 535 reg. 4 v. b. — Toevoeging: Eveneens b.v. die van 3 Dec. 1894 en van 29 Nov. 1920 W. 10673 p. 1—2, N. J. 1921 p. 118, G.st. 3629 (6°), W. B. A. 3756.

P. 535 tekst, reg. 8 v. o. — Oppenheim 5e dr. I p. 321 vv. en in H. N. J. V. 1912 I p. 75, 78—85, II p. 87, vgl. hierna bij Inl. p. 536 tekst, reg. 1 v. o.

P. 535 tekst, reg. 2 v. o. — Schepel 2e dr. p. 80 noot 1.

P. 535 noot, reg. 1. — Schepel 2e dr. p. 90.

P. 536 reg. 6 v. b. — Toevoeging: en 2638 p. 1—2; Boasson 1. 1. p. 17—18.

P. 536 tekst, reg. 1 v. o. — Na „30172)" in te voegen: Ygl. nog b.v. H. R. 19 Juni 1916 W. 9981 p. 2 kol. 1—3, N. J. 1916 p. 813, W. B. A. 3536. Van de lagere rechters uiteenloopend o. a. Ktg. Amsterdam 23 en 24 Okt. 1911 W. 9231, W. B. A. 3256 en 3260. Ygl. in appèl twee vonnissen Rb. Amsterdam van 19 Dec. 1911 W. 9277 p. 2 en p. 3, W. B. A. 3275. In cassatie H. R. 25 Maart 1912 W. 9322, R.spr. 220 § 69, G.st. 3179 (6°), W. B. A. 3312. Evenals Ktg. Amsterdam 23 Okt. 1911 waren Ktg. Amsterdam 14 Sept. 1917 W. 10172, G.st. 3443 (4°), W. B. A. 3624 en Rb. Dordt 6 Sept, 1916 N. J. 1916 p. 1086 van een andere meening dan Oppenheim. Tegen dezen zie Levy en Fabius in H. N. J. Y. 1912 II p. 18 v. b. en

Sluiten