Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ü1J

P. 537.

en 977; 12 Febr. 1923 W. 11048 p. 2 kol. 2—3, N. J. 1923 p. 589; 28 Juni 1920 W. 10616 p. 1—2, N. J. 1920 p. 810, G.st. 3609 (7°), W. B. A. 3724; 19 Okt. 1914 W. 9710, G.st. 3302 (8°), W. B. A. 3419, welk arrest tot het onderzoek naar de doelmatigheid der verordening ook rekende dat naar haar uitvoerbaarheid. Dit is wel inzoover juist dat de bewering van onuitvoerbaarheid insluit die van ondoelmatigheid (vgl. Inl. p. 605 noot al. 2), maar het gaat niet altijd op. Want, daar de bewering neerkomt op die van onmogelijkheid der uitvoering, heeft zij geen betrekking op een der gevallen, waarin verschillend kan worden gedacht over de wenschelijkheid der verordening in het algemeen belang. Bij gemeld arrest van 19 Okt. 1914 vgl. dat van 26 Okt. 1914, hierna bij Inl. p. 546. Zie verder H. R. 5 Okt. 1914 W. 9697 p. 3, N. J. 1914 p. 1293; 16 Maart 1914 W. 9636 p. 2—3, N. J. 1914 p. 749, G.st. 3276 (6°); 28 April 1913 W. 9503 p. 1 kol. 1, N. J. 1913 p. 967, G.st. 3236 (7°), W. B. A. 3352 en de arresten van 1910, geciteerd door Boasson 1. 1. p. 30—32 (vgl. p. 32—35).

P. 537 tekst, reg. 12 v. o. —In plaats van „534" lees: 533 en 534.

P. 537 noot. — Oppenheim 5e dr. I p. 121—128.

P. 538 al. 1 i. f. — Toevoeging: Rb. Dordt 17 Sept. 1920 N. J. 1921 p. 344; Rb. Leeuwarden 26 Nov. 1924 W. 11295, overwegend dat de rechter een gemeenteverordening niet buiten toepassing mag laten wegens de mogelijkheid dat haar toepassing in sommige gevallen geen algemeen belang zou dienen; Rb. Rotterdam 31 Okt. 1911 W. B. A. 3256 p. 3—4; Ktg. Amsterdam 27 Okt. 1911 W. 9231, W. B. A. 3265, overwegend dat de vraag, of zekere belangen van bepaalde kategorieën van burgers zoo gewichtig zijn dat zij als gemeenschapsbelang behooren te worden geregeld, niet staat ter beoordeeling van den rechter. — Er is op te letten dat deze vraag niet kan rijzen, als het a priori duidelijk is dat de verordening enkel strekt ter bescherming van partikuliere belangen (zie Inl. p. 536 v. o.—537 v. b.). Bij gemeld vonnis van 1911 vgl. boven

Sluiten