Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 563.

in R. Mag. 1911 p. 413—414; Struycken (bij Inl. p. 493 geciteerd) p. 24—28.

P. 565 reg. 1 v. o. — Bij „vereischt" een noot: Herinnerd zij hier aan het gezegde: il faut juger les écrits d'après leur date.

P. 566 noot 1. — Vgl. in het bij Inl. p. 552 no. 16 i. f. vermelde vonnis Rb. Leeuwarden van 28 Okt. 1914 de overweging betreffende de onpartijdigheid als deskundige van een ambtenaar, ondergeschikt aan een anderen, die zijn meening reeds had uitgesproken. — Over technische kwesties, als bij twijfel over■ gelaten aan bet eindoordeel der administratie zie in Duitschland RG. li Jan. 1906 E. Z. S. 62 p. 278 (282); vgl. voor waterstaatszaken RG. 20 Dec. 1882 E. C. S. 11 p. 224 (227).

P. 566 noot 2. — Na „505" in te voegen: en Loeff in Themis 1912 p. 170—171

P. 567 noot 1. — Toevoeging: Ygl. het geval, berecht door het Preuss. Oberverwalt. Gericht 26 Maart 1909 Entsch. 54 p. 245.

P. 567 noot 2. — Toevoeging: Bij het in den tekst der Inl.hier gezegde vgl. Strüycken, Admin. of Rechter p. 43 — 45, 95 en in R. Mag. 1912 p. 554—557; Michoüd 1.1. p. 19—21 (tegen Tezner in Jahrb. des öffentl. Rechts 1911 p. 81 v.), p. 53—54. — In anderen geest Boasson p. 392—398, doch slechts ten deele (zie 1. 1. p. 398—401; vgl. hierna noot bij Inl. p. 568). Bij Boasson's voorbeelden p. 393 van strafnormen in verband met de eischen van het algemeen belang vgl. Inl. p. 610 v. o. B's opmerkingen p. 394—397 zijn grootendeels juist. Maar hij ziet over het hoofd dat de verhouding van een deskundige tot zijn administratieve chefs anders is dan die tot den rechter. Deze staat tegenover hem vreemd, terwijl zijn chefs eerder kunnen weten, op welke punten zij het deskundig advies veilig kunnen volgen. Zie ook B. p. 401 en vgl. Inl. p. 644.

P. 568 tekst, reg. 13 v. o. — Bij „publica)." een noot: De vraag is hier enkel deze: moet de in de rechtspraak gelegen waarborg dat er naar recht zal worden gehandeld, ook dan worden gegeven, als daardoor andere staatsbelangen in hooge mate 1

Sluiten