Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 596.

dat de administratie heeft te behartigen naar het doel der wet, welker schending wordt beweerd.

P. 596 noot 1, reg. 1. — Na „voorgestelde" in te voegen: Intusschen hangt dit af van de toepassing; vgl. de voorbeelden uit de Fransche praktijk bij Boasson p. 325 v. o.—328.

P. 597 tekst, reg. 3 v. o. — Bij „verwacht?" een noot: Vgl. echter Boasson p. 395- 896. Veel van wat hij daar opmerkt is juist, maar vergeet hij p. 396 v. b. niet dat er verschil is tusschen het inzicht in de zaken, verkregen door deze geregeld zelf te behandelen en dat, verkregen door die zaken van tijd tot tijd als rechter te beoordeelen? Wat hij p. 396 verder zegt, kan voorkomen, maar de vraag is, wat in den regel zal plaats hebben. Verder zie Baumgart (bij Inl. p. 556 noot geciteerd) p. 98—102 en naar aanleiding zijner opvatting het Inl. p. 595— 596 noot 2 door mij gezegde.

P. 597 noot 1, reg. 2 v. o. — Na „266" in te voegen: en Vos in Themis 1911 p. 7—8, 15-23 jis p. 47-63.

P. 598 noot, reg. 3—4. — Van O. Mayer is de eerste plaats in den 3n dr. bekort, I p. 133 v. o. met noot 7, de tweede plaats is in den 3n dr. p. 159 v. o. met noot 21.

P. 598 noot, reg. 8. — Na „14" in te voegen: Stein (bij Inl. p. 5 geciteerd) p. 15 v. b. — Vgl. over de inrichting der administratieve rechtspraak in het tegenwoordige Duitschland F. Fleiner, Institutionen ... 8e dr. (1928) § 16 (p. 236 275).

P. 598 noot, al. 2 reg. 4. — Na „noot" in te voegen: Vos in Themis 1911 p. 47—63 en vgl. voor de Saksische, Wurtembergsche en Beijersche jurisprudentie aldaar p. 44—47. Zie ook Boasson p. 140—282.

P. 598 noot, al. 2 i. f. — Toevoeging: Zie voorts Hofacker 1.1.

p. 24—30.

P. 598 noot, al. 3. — Toevoeging: Vgl. Hofacker 1.1. p. 234 v. o.

P. 599 noot 1, reg. 1. — Na „geciteerd" in te voegen: (deze echter als principieel tegenstander der ontwerpen van 1905)

P. 599 noot 1, reg. 2. — Na „jurisprudentie" in te voegen:

Sluiten