Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 613.

II p. 182—190, 391 noot 1 (litteratuur); Alexéeff in Revue internat, de la théorie du droit 3 p. 200 -205.

P. 614 reg. 9 v. o. — Toevoeging: Bijl" Hand? Tweede Kamer 1914—1915 no. 47 (1°) p. III v. o. ja p. IY v. b., p. 15—18, 29-49, 54 v. b., 56 v. b., 62 v. o., 77 v. o., 79-80, 96 v. o. ja p. 98, p. 100 f p. 102 v. b. (§ 14 i. f.), p. 141—142 (op art. 147 Ontw. I), p. 146—147 (op art. 184 Ontw. I); dito 1917—1918 no. 393 (4° § 2, 5° § 2, 8°—9°, 11°—13°), Hand" Tweede Kamer 1917—1918 p. 2812—2831, 2835-2844, Hand" Eerste Kamer 1917—1918 no. 218 en p. 816—818. Vgl. W. B. A. 3620—3625.

P. 615 reg. 7 v. b. — Na „104" in te voegen: en in R. Mag.

1911 p. 412—432 P. 615 reg. 9 v. b. — Na „510" in te voegen: en in R. Mag.

1911 p. 198—206

P. 615 reg. 11 v. b. — Toevoeging: Verder Struycken, Adm. of Rechter en in R. Mag. 1910 p. 325; D. A. P. N. Koolen, Adm. Rechtspr. (1906) p. 26—34; Loeff in Themis

1912 p. 164—165; Vos in Themis 1911 p. 1—80; W. B. A. 3300, 3354—3365; de boven bij Inl. p. 612 geciteerden; Boasson's dissertatie (vgl. bij Inl. p. 519 vóór § 1); E. M. M.(eijers) in W. P. N. R. 2215 p. 285—287; T. Sybenga, De Grondwet van 1887, 6e dr. (1921) p. 344—345, 350—352; Krabbe, De moderne staatsidee (1915) p. 67; Kruseman in R. Mag. 1923 Suppl. p. 38-57; v. d. Grinten's rede over Adm. Rechtspr. 1924 p. 17—23; H. N. J. Y. 1925 I, 2 (1°) p. 11 —20, II p. 3—11; Red. in W. 11389 p. 1, 11395 p. 1—2; v. d.Poel in Themis 1927 p. 326—351. — Nederlandsche en buitenlandsche litteratuur geeft ook Süyling, Inl. tot het burg. recht I, 2e dr. (1927) p. 40 noot 2. Vgl. nog Ind.» Tijdschr. v. h. Recht 130 p. 777—781.

P. 615 reg. 12—13 v. b. — Laferkière 2e dr. II p. 423—427. P. 615 reg. 16 v. b. — Hauriou, lle dr. (1927) p. 347—349, 395, 400 jisp. 384—385. — Reg. 16 v. b. i. f. toe te voegen:

Sluiten