Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 615.

en behalve de boven vermelde werken van Michoud en Baumgart, Jèze in Revue du droit public 1922 p. 435—436; Bonnard in die Revue 1923 p. 363—392; Réglade in die Revue 1925 p. 413—446; Duguit, Traité 2e dr. II p. 296—304;

P. 615 tekst, reg. 13—12 v. o. — O. Mayer 3e dr. I p. 99,132— 135, 154—156, 159—162, 172 (V°), 229, 232.

P. 616 al. 1. — Toevoeging: Verdere Duitsche, Oostenrijksche en Zwitserscbe litteratuur: v. Lemayer in Oesterreich. Staatswörterb. 2e dr. IV p. 34 kol. 2—p. 38 kol. 1 (aldaar p. 36 kol. 2—p. 38 kol. 1 over de jurisprudentie van het Oostenrijksche Oberverwalt. Ger. Hof); v. Laun (bij Inl. p. 58 geciteerd, vgl. R. Mag. 1911 p. 415—416, A. ö. R. 27 p. 462—471, D. Jur. Zeit. 1911 kol. 713, Verwalt.arcbiv 20 p. 442—452, Jahrb. des öffentl. Rechts der Gegenw. 1911 p. 67 vv.); v. Laun's Uebersicht.... (1913, vgl. R. Mag. 1917 p. 555—560); v. Laun in Festschr. f. Zitelmann 1913 (vgl. Arcb. f. Rechts- u. Wirtsch.philos. 8 p. 147—151); W. Jellinek, Gesetz ... (bij Inl. p. 519 noot geciteerd) p. 331—359 jis p. 2—3 noot 8 (litteratuur), p. 37—39, 46 (c), 73-80, 86, 89, 115—117, 132, 137, 155 — 156, 188—190, 194—200, 268—269, 286—297 (vgl. Tezner in Zeitschr. f. d. Priv. u. öffentl. Recht der Gegenw. 41 p. 75—166 en A. Baumgarten, Die Wissenschaft vom Recht II, 1922, p. 349—353); W. Jellinek in A. ö. R. 32 p. 589—610 en zijn Verwalt.recht, le dr. (1928) p. 27—31, 201, 293—296, denzelfde in de bij Inl. p. 151 geciteerde Veröffentlichungen, Heft 2 (1925) p. 63—65; F. Tezner, Das freie Ermessen der Verwaltungsbehörden, Wiener Staatswiss. Studiën N. F. 6, 1923 (de lege ferenda; vgl. A. ö. R. 48, N. F. 9, p. 252—259, Arch. f. Rechts- u. Wirtsch.philos. 18 p. 101—104); H. Kelsen, Hauptprobleme... (1911) p. 503—504, 507—510; zijn Allge Staatslehre (1925) p. 242—244 ja p. 403 en in gemeld Archiv 17 p. 392—394; zijn Justiz u. Verwaltung (1929) p. 17—18; F. Fleiner, Institutionen ... 8e dr. (1928) p. 141—146, 257—260 (litteratuur p. 141—142 noot); A. Merkl, Allgem. Verwalt.-

Sluiten