Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 641.

verzet bij den rechter tegen een dwangbevel wegens ondermaat niet zou openstaan en men enkel herpeiling kon verlangen.

P. 641 noot, reg. 3 v. o. — Na „vrij" in te voegen: Hetzelfde geldt voor den tekst van 1922, waarin het tweede lid van art. 145 is vervallen.

P. 641 noot i. f. — Toevoeging: Struycken, Adm. of Rechter p. 67—69; Boasson p. 404 v. o.—405. — Bij het in deze noot gezegde vgl. Bijl"Hand" Tweede Kamer 1914—1915 no. 47(1°)§ 14.

P. 642 al. 2 i. f. — Hierbij een noot: Vgl. Struycken 1. 1. p. 85 v. o.—86.

P. 643 noot 2, al. 2. — Toevoeging: Boasson p. 391 v. o. komt op een ander motief tot hetzelfde resultaat. Vgl. v. Laun (bij Inl. p. 58 geciteerd) p. 86—87.

P. 644 noot 3. — Toevoeging: Michoud (bij Inl. p. 58 geciteerd) p. 37—38.

P. 645 § 4 (Eindoordeel der administratie over rechten en verplichtingen).

P. 646 no. 47. — Genoemd art. 20 Souv. Besluit van 1814 Stbl. 113 is niet overgenomen in het Kon. Besluit van 5 Aug. 1913 Stbl. 345.

P. 647 § 5 (Eindoordeel bij corporatief reglement of contract aan anderen dan den rechter opgedragen).

A (Kerkelijke reglementen).

P. 648 reg. 3 v. b. — Na „no. 2" in te voegen: (verwijzing naar Themis 1920)

P. 648 tekst, reg. 2 v. o. — Gelijke invoeging. — Daarna: Zie ook Hof Arnhem 14 Mei 1924 W. 11196, N. J. 1924 p. 658

P. 649 reg. 13 v. b. — Na „no. 2" in te voegen: (verwijzing naar Themis 1920)

P. 650 al. 1 i. f. en reg. 6 v. o. — Gelijke invoeging.

P. 651 reg. 11 v. b. — In plaats van „nos. 3, 4 en 12"' lees: no. 2 (verwijzing naar Themis 1920 p. 194, 195, noten)

P. 652 al. 1 i. f. — Toevoeging: Hof Leeuwarden 26 Sept. 1928 W. 11890, N. J. 1928 p. 1473, overwoog dat het niet tot de

Sluiten