Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 657.

maar objektieve goede trouw, redelijkheid, bedoelt, welke leer sedert terecht is aanvaard door den Hoogen Raad en de lagere rechters. Van hun beslissingen vgl. o. a. Hof Arnhem 17 Febr. 1925 W. 11345. — Met betrekking tot de Inl. p. 657 midden vermelde conditio si volam (si voluero) vgl. Rb. Amsterdam 2 Juni 1922 N. J. 1922 p. 1097 en het arrest, waarbij dit vonnis is vernietigd: Hof Amsterdam 5 Dec. 1922 W. 11013, N. J. 1923 p. 540.

P. 658 reg. 1 v. b. — Na „afhing" in te voegen: Zoo ook in de zaak, berecht door Hof Amsterdam 29 Mei 1914 W. 9746 (het gereedkomen met een hypotheek ten genoege van belanghebbenden, waaromtrent het Hof aannam, dat dezen redelijkerwijze er genoegen mee moesten kunnen nemen).

P. 658 no. 60 i. f. — Toevoeging: en Demogue in Revue trim. de droit civil 1904 p. 556 (Cass. 24 Nov. 1903).

Hof 's-Hertogenbosch 28 Juni 1915 W. 9927, N. J. 1916 p. 159 hield den verkooper bij het beding van levering „op keur van den kooper" voor gebonden aan des koopers oordeel over de deugdelijkheid der leverantie.

Rb. Leeuwarden 26 Jan. 1911 W. 9131 overwoog dat het woord „aannemelijk" in een contract, speciaal bij een geldleening door een gemeente aan te gaan voor zoover de aanbiedingen aan B. en W. aannemelijk voorkomen, de partij die over de aannemelijkheid heeft te oordeelen (hier B. en W.) daarin niet geheel vrij laat, omdat die partij niet wegens een buiten het contract staande reden een aanbieding onaannemelijk mag verklaren, wat met den aard en den inhoud van het contract niet ware overeen te brengen.

P. 659 reg. 4—5 v. b. — De woorden „op art. 1 R. O., G nos. 31 en 32" zijn te schrappen.

P. 659 reg. 6 v. b. — Na „8291" in te voegen: (vgl. Themis 1920 p. 24-25)

P. 659 reg. 8 v. b. — In plaats van „aldaar no. 27" lees: op art. 1 R. O., G no. 7 (verwijzing naar Themis 1920 p. 34 vv.)

Sluiten