Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«IJ

P. 659.

P. 659 reg. 13. — Toevoeging: Zie nog op art. 1 R. O., G no. 3 b i. f. en de verwijzing aldaar naar Themis 1919 en 1920.

Tot de vraag over het eindoordeel aangaande de naleving van een contract had ook betrekking Rb. Zierikzee 28 April 1908 W. 8950, G.st. 3051, W. B. A. 3184. Dit vonnis betrof een aanbesteding, waarbij de verplichting tot betaling der contractueele termijnen was afhankelijk gesteld hiervan, of het werk ,.ten genoege van de directie" (B. en W.) was opgeleverd. De Rechtbank vatte dit niet zoo op dat bij nietgoedkeuring door de directie, de aanbesteder per se bevrijd zou zijn van de verplichting tot betaling, maar in dezen zin dat er hiertoe een geldige reden tot niet goedkeuring moest bestaan, zoodat de rechter mocht onderzoeken, of de aannemer het contract had nageleefd dan wel de door den aanbesteder voor het niet goedkeuren opgegeven reden geldig was, wat de Rechtbank ontkende, nu de opzichters van den aanbesteder het werk hadden goedgekeurd (vgl. Inl. p. 656-657). — Zie hierbij de in Themis 1920 p. 170 vermelde jurisprudentie (beoordeeling overgelaten aan een der partijen) en vgl. de aldaar p. 23 noot 87 i. f. bedoelde overweging van Rb. Amsterdam 19 Mei 1874 W. 3727 (beoordeeling overgelaten aan een derde). — Zie voorts Hof Amsterdam 29 April 1918 W. 10275, N. J. 1918 p. 866, vernietigend Rb. Utrecht 6 Dec. 1916 W. 10046, N. J. 1917 p. 972, W. P. N. R. 2452; Hof 's-Hertogenbosch 11 April 1916 W. 10076 over een contract, waarbij volgens het Hof den verkooper was overgelaten de den rechter bindende beslissing omtrent een door dien verkooper te doen beroep op overmacht. Daarbij is op te merken dat het aan een partij overlaten van de beslissing of zij zich zal beroepen op zekere in het contract aangeduide omstandigheid, niet insluit dat haar ook is overgelaten de beslissing over het bestaan dier omstandigheid. Vgl. Rb. Amsterdam 18 Okt. 1918 N. J. 1919 p. 57. De Rechtbank duidde de clausule in een koopcontract dat het geannuleerd zou zijn op de enkele kennisgeving van

Sluiten