Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S1J

P. 731.

in de Inl. gezegde vgl. Jasper in W. P. N. R. 2514. Hij meent ten onrechte dat een beschikking door een vreemden rechter over in Nederland gelegen onroerend goed zou strijden met art. 7 A. B. Dat artikel bindt den vreemden rechter niet (de kwestie der terugwijzing in het midden gelaten). In Juridiction nos. 42 en 43, door J. geciteerd, heb ik mij dan ook niet op art. 7 A. B. (of art. 3 lid 2 C. c.) beroepen (vgl. 1.1. noot 287). Jasper wil de competentie van den Nederlandschen rechter doen steunen op art. 126 lid 10 Rv., zonder de vraag te stellen of dat artikel toepasselijk is op de voluntaire jurisdiktie. Vgl. Kosters, Int. burg. recht p. 654 — 655.

P. 731 § 3 (Invloed van het volkenrecht op de straf jurisdiktie buiten de exterritorialiteit). — Bij dit opschrift een noot: Vgl. nog Cybichowski in Ree.Ac. 1926II (1927) p. 251^385; M.Travers, Droit Pénal international (1920—1922); H.Donnedieu de Vabres, Introduction a 1'étude du droit pénal internat. (1922) en zijn Les principes modernes du droit pénal internat. (1928); J. Kohler, Internationales Strafrecht (1917).

P. 732 tekst, reg. 7—2 v. o. — De zin, beginnend met „Dit" en eindigend met „bevoegdheid" vervalt doordat art. 354 lid 2 Sv. 1886 niet is overgenomen in bet nieuwe wetboek van Sv.

P. 732 noot 1. — v. Hamel 4e dr. p. 137—138.

P. 733 reg. 3—4 v. b. — In den 7" dr. van Simons' Sv. is deze plaats vervallen.

P. 733 reg. 5—6 v. b. — Noyon, Strafr. 4e dr. (1926) p. 67 —68.

P. 733 reg. 7 v. b. — In plaats van „gaat" lees: 1886 ging

P. 733 reg. 8 v. b. — In plaats van „Is" en „is" lees: Was en was

P. 733 reg. 9 v. b. — In plaats van „mag" lees: mocht

P. 733 reg 11 v. b. — Bij „jurisdiktie" een noot: Deze kwestie is vervallen door de redaktie van artt. 348—349 Sv. nieuw.

P. 733 no. 13 i. f. — Toevoeging: Over het geval van de Lotus zie Léon-v. Praag no. 3 b op art. 13 a A. B. Vgl. nog van Nederlandsche schrijvers Verzijl in De Volkenbond 1928 p. 90—93 en in R. D. I. L. 1928 p. 1—32. (Buitenlandsche

Sluiten