Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 746.'

1859 Stbl. 36, oude tekst, vgl. nu art. 92, tekst 1917 Stbl. 236)

P. 746 no. 32 i. f. — Toevoeging: Over de vraag naar de bevoegdheid van den Nederlandschen rechter buitenlandsche wetten ten aanzien harer formeele grondwettigheid te toetsen aan de deze beheerschende vreemde grondwetten, zie in bevestigenden zin R. Adv. 5 p. 2—7, met het voorbehoud dat het de facto in het buitenland heerschend gezag is te erkennen (vgl. bij Inl. p. 220). Zie ook Niboyet in R. D. I. L. 1928 p. 764—771; Kunz in Z. I. R. 32 p. 26—35.

P. 747 reg. 12 v. b. — Na „8013" in te voegen: 8017, — Aan het slot van no. 33 toe te voegen: Bij Juridiction no. 129 vgl. het Berlijnsche Kammergericht 15 Febr. 1919 Z. I. R. 30 p. 269, het Pruisisch Hof van competentieconflicten 29 Mei en 13 Nov. 1920 J. W. 1921 p. 773 en 1478, het Engelsche Hof van appèl 16 Jan. 1923 The Times Law Reports 39 p. 187 en A. D. Gibb, The internat. Law of Jurisdiction (1926) p. 204— 205. — Bij Juridiction no. 139 noot 938 vgl. een Engelsche beslissing van 22 Mei 1917 R. D. I. Pr. 15 p. 588. Bij Juridiction no. 141 noot 949 vgl. Rb. v. kh. Seine 21 Nov. 1927B. 1.1.19 no. 5664. — Over beslag van waarden, toebehoorend aan een vreemden Staat, zie in het algemeen Hof Amsterdam 29 April 1921 W. 10750, N. J. 1922 p. 620: de President der Rechtbank mag er geen verlof toe geven, als die Staat zich niet aan de Nederlandsche jurisdiktie heeft onderworpen. Vgl. Hof appèl Brussel 27 Juni 1921 R. D. I. L. 1921 p. 608 over beslag op goederen, eigendom van een exterritoriaal persoon, met inbegrip van vreemde Staten, en verder de jurisprudentie betreffende schepen (zie bij Inl. p. 741).

P. 747 no. 34. — Hierbij vgl. Léon-v. Praag no. 3h op art. 13a

a, b. — Voor de ruime erkenning der immuniteit van vreemde

Staten Rb. Dordt 11 Juli 1923, bij Inl. p. 740 en 743 geciteerd (immers is een aanvaring geen bestuursdaad, ook al geschiedt zij door een schip, dat een Staat bezigt voor zijn publieken dienst, vgl. op wet A. B. t. a. p.); Rb. 's-Gravenhage 1 Maart

Sluiten