Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*>y

P. 747.

1917 N. J. 1917 p. 389 (koopcontract); Rb. Rotterdam 19 April 1920 W. 10638, W. J. 1921 p. 853 en 24 Nov. 1922 W. 10978, N. J. 1923 p. 618 (implicite), terwijl het bij Inl. p. 744 reg. 11 v. o. vermelde vonnis dier Rechtbank van 1916 zelfs d,e immuniteit in engen zin miskende. Ook de overige t. a. p. genoemde beslissingen en Rb. Amsterdam 9 Juni 1922 W. 10928, N. J. 1923 p. 292, hadden betrekking op bestuursdaden van vreemde Staten. Pres. Rb. Amsterdam 14 Juli 1921 N. J. 1921 p. 849 wilde enkel voor zulke daden de immuniteit erkend zien. — Aangaande de buitenlandsche jurisprudentie tusschen 1915 en 1923 gepubliceerd, behalve de Engelsche, zie R. D. I. L. 1923 p. 436 — 439, waarbij voor Oostenrijk te voegen Hoogger. Hof 11 Nov. 1928 J. D. I. 1929 p. 458. Vgl. ook Walker, Int. priv.recht, 4e dr. (1926) p. 143-156 en Spruth, hierna p. 293 te citeeren, p. 32—33 (vgl. diens p. 40—41 aangaande Zwitserland). Verder vóór de ruime immuniteit, 1° in Duitschland RG. 26 Jan. 1926 J. W. 1926 p. 804, het Berlijnscbe Kammergericbt 25 Okt. 1927 Zeitschr. f. ausland. Recht und I. pr.r. 3, Sonderheft, p. 28, no. 14, het Hanseatische Oberlandesgericht 30 Mei 1923, in appèl van Landgericht Hamburg 13 Maart

1923, Hanseatische Rechtszeitschr. 1923 kol. 498 ja kol. 375. Vgl. LG. Hamburg 14 Okt. 1925 1. 1. 1925 kol. 904 en verdere Duitsche beslissingen bij Speuth, p. 24—30; II0 in TsjechoSlovakije het Hoogger. Hof 12 en 19 Okt. 1920 en 16 Jan. 1923 Z. f. O. 1 p. 252 en 255, doch anders Hof Praag 29 Dec. 19191.1. p. 252; III0 in Hongarije de Gerichtstafel 1 Aug. 1916 in die Z. f. O. 1 p. 297; IV0 in Engeland de jurisprudentie van 1919—

1924, vermeld o. a. bij J. A. Foote, A concise Treatise on Private internat. Jurisprudence, 5e dr. (1925) p. 188—190; V° in Canada Hof Exchequer, Admir. Quebec 19 Okt. 1922 R. D. M. C. 1 p. 182; VI0 in de Vereenigde Staten van N.-Amerika de beslissingen, vermeld B. I. I. 9 p. 381 no. 278, R. D. M. C. 11 p. 257, A. J. I. L. 20 p. 811 en in Ree. Ac. 1925 II p. 450—451. Vgl. Garner in A. J. I. L. 20 p. 759—

Sluiten