Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 747.

767, Spruth p. 36—37; VII0 voor Frankrijk isbijdeR.D. I. L. 1923 p. 437 geciteerde jurisprudentie te voegen in den zin der daar reeds vroeger heerschende leer: Hof Colmar 27 Juni 1928 J. D. I. 1929 p. 1040, Rb. Seine 1 April 1925 J. D. I. 1925 p. 702 en 1 Juni 1926 J. D. I. 1927 p. 400, bevestigd door Hof Parijs 5 Jan. 1928 J. D. I. 1928 p. 164. Daarentegen is de Italiaansch-Belgische leer nog aanvaard door Pres. Rb. v. kh. Marseille 12 Febr. 1924 J. D. I. 1925 p. 113 en voor het geval van Staatshandelsbedrijf (Rusland) door Hof Parijs 19 Nov. 1926 J. D. I. 1927 p. 406, waarbij vgl. Rb. Seine 5 Maart 1930 D. hebd. 1930 p. 278. Vgl. Weiss in Ree. Ac.

1923 I p. 547—548; VIII0 in Polen Hoogger. Hof 2 Maart 1926 Z. f. O. 1 p. 275 (anders Rb. Warschau 14 Jan. 1926 B. 1.1.16 p. 94 no. 1905). — De Italiaansche jurisprudentie is over het algemeen gebleven bij haar in Juridiction vermelde engere opvatting (vgl. Fedozzi in Ree. Ac. 1925 V p. 31 noot 1, Rb. Rome 6 Juni 1928 B. I. I. 20 p. 97 no. 5890). Maar een ruimere leer is te vinden in de formuleering, gebezigd door Hof Cassatie 12 Juni 1925 B. I. I. 14 no. 4605, al wordt dit praktisch te niet gedaan door de bij Inl. p. 744 reg. 11 v. b. gesignaleerde fiktie van vrijwillige onderwerping. — Over de Belgische jurisprudentie van 1915 tot 1923 zie R. D. I. L. 1923 p. 438—439. Verder Rb. Brussel 12 Okt. 1925 La Belgique Judiciaire 1925 kol. 605, J. D. I. 1927 p. 185; Rb. Charleioi 8 April 1927 J. D. I. 1928 p. 480. Rb. v. kh. Antwerpen 8 Febr.

1924 R. D. M. C. 7 p. 88 erkende de immuniteit van de Amerikaansche Shipping Board. — Anders het Federale Hof te Buenos-Ayres (zie B. I. I. 13 p. 98—99 no. 4001) maar dit, naar het schijnt, omdat het Hof dien Shipping Board niet aanmerkte als een staatsorgaan. — Rumenië sluit zich aan bij de Italiaansche leer, zie Rb. v. kh. Ilfor 18 Okt. 1921 J. D. I. 1923 p. 663, R. D. I. Pr. 19 p. 581, en de vroegere 1. 1. vermelde jurisprudentie. — Insgelijks de Egyptische gemengde Rechtbanken (zie R. D. I. L. 1923 p. 436 i. f.; Rb. Alexandrië 29 Nov. 1924

Sluiten