Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 748.

desstaat als Rechtsbegriff (1920) en in Zeitschr. f. Schweizer. Recht 1925 p. 417 — 443; R. Lundborg, Die gegenwartigen Staatenverbindungen (1921); Verdross in Z. I. R. 85 p. 257—275; "Wörterbuch des Völkerrechts vis Souveranitat, Staaten u. Staatenverbindungen, Staatenbund u. Bundesstaat; Somló, Juristische Prinzipienlehre p. 287—298 jis p. 251—261, 279—286; Carré de Malberg (bij Inl. p. 2 al. 2 geciteerd) I p. 174—176 jis p. 76-77, 103, 147 vv., 159—164, 171, 176 vv., 186—191; Kelsen, Allgem. Staatslehre p. 115 — 119 jis p. 393, p. 193 vv. ji3 p. 401—402; D. Anzilotti, Cours de droit internat. I (1929) p. 153—159, 186—238, de litteratuur vermeld door hem en door Strupp, Theorie u. Praxis des Völkerrechts p. 9. — Bij Juridiction p. 417 met noot 1091 vgl. v. Royen 1. 1. p. 62 vv.

Over den rechtstoestand van den Volkenbond bestaat een omvangrijke litteratuur. Bij ons Ph. Kleintjes, Volkenbond en Staat (1921); Baak in N. J. bl. 1 p. 687—693.

Over den rechtstoestand der Staten, waaruit Brazilië is samengesteld, zie bij Juridiction no. 182 i. f. nog Hof Colmar 27 Juni 1928 J. D. I. 1929 p. 1040.

Bij Juridiction no. 183 (reëele Unie) vgl. Wörterb. des Völkerrechts II p. 206 kol. 2—p. 209. Oostenrijk en Hongarije vormen geen Unie meer. Volgens Breukelman in W. 11460 p. 8 noot 7 wèl Denemarken en IJsland sedert 1918, maar vgl. Anzilotti, Cours I p. 196 en Fauchille (bij Inl. p. 220 geciteerd) I p. 239.

P. 748 no. 34 i. f. — Toevoeging: Zie Léon-v. Praag no. 3zop art. 13 a A. B. Daarbij nog Anzilotti, Cours I p. 124—126, 204—206, 217 — 226; J. L. Brierly, The Law of Nations (1928) p. 70—74; Jennings in R. D. I. L. 1928 p. 438—493; Baker in Ree. Ac. 1927 IV (1929) p. 249—491 = P. J. Noel-Baker, The Present Judicial Status of the British Dominions in International Law (1929).

Van de uitgebreide litteratuur over de mandaten van den Volkenbond zij hier enkel genoemd het werk van den Neder-

Sluiten