Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 748.

lander D. F. W. v. Rees, Les mandats internationaux (1927).

P. 748 no. 35. — Hierbij vgl. Wörterb. des Völkerrechts v° Staatsoberhaupter; Stkisoweb in Ree. Ac. 1923 lp. 263—269: Weiss aldaar p. 525—535 (met m. i. onjuiste verdediging der Fransche jurisprudentie); Hof Cass. Rome 11 Maart 1921 J. D. I. 1921 p. 626, welk arrest Italiaansch staatsrecht en volkenrecht dooreenmengt.

P. 748 no. 36 a. — Hierbij zie Léon-v. Praag no. 3j op art. 13 a A. B.; Strisower 1. 1. p. 237—262; Cecil Hurst in Ree. Ac. 1926 II (1927) p. 119—245; Hothorn in Z. V. 14, Erganz.heft; Strupp in Zeitschr. f. öffentl. Recht 7 p. 185—190. Zie verder Annuaire de 1'inst. de dr. internat. 33 I p. 399—454, II p. 963—966; A. J. I. L. 20, speciale Suppln. p. 148—175, 350— 355; ÜEaK in R. D. I. L. 1928 p. 201—206, 522—540, 549-567.

P. 750 tekst i. f. — Toevoeging: Zie Léon-v. Praag no. 3g op art. 13a A. B., waarin een vergissing is ingeslopen. Juridiction no. 122 betreft namelijk enkel hetgeen een gezant in zijn hoedanigheid heeft verricht. Het Haagsche vonnis van 1918 behoort t'huis bij Juridiction no. 216 en bij Inl. p. 750 v. o.

Bij Juridiction no. 212 vgl. het Fransche Hof van Cassatie 3 Aug. 1921 J. D. I. 1921 p. 922, D. P. 1925. 1. 87.

p. 750—757. — Hierbij zie Léon-v. Praag no. 3 k—u 1. 1.

P. 751 f. — Toevoeging: Bij Juridiction no. 227 vgl. Rb. Seine 9 Nov. 1917 J. D. I. 1918 p. 656; Rb. Genève 29 Maart 1927 J. D. I. 1927 p. 1179; Hof N.-York 1924 B. I. I. 14 no. 4359.

P. 751^. — Toevoeging: Bij Juridiction no. 229 vgl. Strisower 1. 1. p. 261, Cass. fr. boven bij Inl. p. 750 geciteerd; Hof Parijs 14 Dec. 1925 J. D. I. 1926 p. 638; het Engelsche Hof van appèl 20 Nov. 1923 The Times Law Reports 40 p. 105, de aldaar 43 p. 685 en in Zeitschr. f. ausl. u. intern. Priv.r. 2 p. 256, no. 33, vermelde Engelsche beslissing van 1926; Hoogger. Hof Polen Okt. 1925 Z. f. O. 1 p. 272, R. D. I. Pr. 21 p. 562; O. L. G. Darmstadt 20 Dec. 1926 Z. I. R. 39 p. 284, Z. V, 14 p. 594 (met noot). Vgl. Z. V. 13, Erganz.heft p. 3—39.

Sluiten